Cała treść

Statystyczny Polak jeździ pociągiem prawie 8 razy w roku

Coraz więcej osób podróżuje w Polsce koleją. Jednak jeśli chodzi o wykorzystanie kolei nadal jesteśmy poniżej średniej europejskiej. Urząd Transportu Kolejowego przygotował analizę „Wykorzystanie i potencjał kolejowych przewozów pasażerskich w Polsce”.
W 2016 roku z usług kolei w Polsce skorzystało 292,5 mln pasażerów. To o 12 mln więcej niż w roku 2015. Dla celów statystycznych UTK zdefiniował wskaźnik wykorzystania jako iloraz liczby pasażerów kolei przez liczbę mieszkańców kraju. Wskaźnik liczony w ten sposób w ub. roku wyniósł 7,6. Oznacza to, że statystycznie każdy Polak ośmiokrotnie podróżował pociągiem w ciągu roku. Średnia europejska jest jednak wyższa i wynosi 19 przejazdów.
W przygotowanej analizie UTK zaprezentował wskaźniki wykorzystania kolei pasażerskich, gęstość linii kolejowych, średnią dobową liczbę pociągów na 1 km linii kolejowych czy proporcje przewozów koleją w stosunku do indywidualnego transportu samochodowego. Analiza wskaźnika wykorzystania kolei pasażerskich oraz porównanie go do średniej europejskiej wskazuje, że w Polsce należy szukać rozwiązań, które pozwolą na zwiększenie konkurencyjności kolei z samochodami osobowymi.
– Najważniejszym czynnikiem zachęcającym do korzystania z kolei jest oferta odpowiednio dostosowana do potrzeb mieszkańców, w tym przede wszystkim przemyślana konstrukcja rozkładu jazdy czyli m.in. odpowiednia częstotliwość kursowania pociągów. W przeciwnym razie alternatywą pozostanie jedynie transport drogowy, który jest nie jest ani tak bezpieczny ani tak ekologiczny jak kolej – ocenia Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.
W najbliższym czasie UTK opublikuje również analizę zawierającą szczegółowe opracowanie dla każdego województwa.
Analizę „Wykorzystanie i potencjał kolejowych przewozów pasażerskich w Polsce” można pobrać tutaj.

 
(Źródło: Urząd Transportu Kolejowego)