Cała treść

Katowice rozbudowują innowacyjny system monitoringu w mieście

Aż 30 nowych kamer monitoringu miejskiego zostanie zamontowanych w Katowicach. 9 z nich to wnioski realizowane w ramach budżetu obywatelskiego, na które głosowali mieszkańcy.
Kamery zostaną zamontowane w 10 lokalizacjach i wszystkie zostaną włączone w Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy (KISMiA).
System ten został uruchomiony w sierpniu ubiegłego roku. Koszt inwestycji wyniósł na starcie blisko 14 mln zł.
Obecnie w systemie KISMiA działa 215 kamer. Jest to najnowocześniejszy w tej skali inteligentny system monitoringu w Polsce, który sam wykrywa i alarmuje dyspozytorów. Podobne systemy funkcjonują m.in. w Chicago, Rio de Janeiro i Madrycie.
– Bezpieczeństwo naszych mieszkańców jest jednym z naszych priorytetowych zadań. KISMiA pozwala nam poprawiać bezpieczeństwo publiczne, w tym drogowe, efektywnie gospodarować zasobami ludzkimi i sprzętem straży miejskiej, a także sprawniej działać w sytuacjach kryzysowych. Tylko w pierwszym kwartale 2017 r. materiały z monitoringu wykorzystano w 109 przypadkach na potrzeby policji, prokuratury, sądów i straży miejskiej. Widząc, że system monitoringu spełnia swoje zadania podjęliśmy decyzję o jego dalszej rozbudowie – podsumowuje Marcin Krupa, prezydent Katowic.
Ostatni kwartał pokazuje, że KISMiA pomaga w pracy straży miejskiej, która w oparciu o informacje dostarczane z systemu m.in. nałożyła 240 mandatów karnych, zastosowała 68 pouczeń oraz wystawiła 71 wezwań w stosunku do sprawców wykroczeń. Kamery, poza śródmieściem i dzielnicami, są także umiejscowione na głównych arteriach drogowych Katowic – gdzie skanują tablice rejestracyjne przejeżdżających pojazdów.
W najbliższym czasie w Katowicach pojawią się kolejne kamery, które zwiększą bezpieczeństwo mieszkańców. Szacowany koszt inwestycji wynosi ok. 2,5 mln zł.
Aktualnie trwa wybór Inżyniera Projektu. Następnie, najprawdopodobniej jeszcze w maju, zostanie ogłoszony przetarg na realizację zadania.

 
(Źródło: Urząd Miasta Katowice)