Cała treść

Jak podłączyć do sieci stacje ładowania aut elektrycznych? Powstał kodeks dobrych praktyk

Dobre praktyki Operatorów Systemów Dystrybucyjnych. Informacje dla inwestorów zainteresowanych przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej punktów ładowania samochodów elektrycznych.
W ramach działań pięciu operatorów systemów dystrybucyjnych zrzeszonych w PTPIREE, opracowane zostały „Dobre praktyki Operatorów Systemów Dystrybucyjnych. Informacje dla inwestorów zainteresowanych przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej punktów ładowania samochodów elektrycznych”. Materiał ten został przyjęty przez Zarząd PTPiREE w dniu 29 marca 2017r.
Dobre praktyki zawierają podstawowe informacje dla inwestorów zainteresowanych budową i przyłączeniem do sieci elektroenergetycznych punktów ładowania samochodów elektrycznych. Zebrane w Dobrych praktykach informacje mają ułatwić inwestorom zapoznanie się z wymaganiami oraz aktualnym stanem prawnych dotyczącym procesu przyłączania do sieci. Zapewni to możliwość wcześniejszego przygotowania się do tego procesu oraz ułatwi inwestorom sprawne przejście przez proces przyłączenia do sieci punktów ładowania samochodów elektrycznych.
Z treścią kodeksu można zapoznać się tutaj.

 
(Źródło: Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej)