Cała treść

Konferencja nt. IV Pakietu Kolejowego

20 kwietnia 2017r. w Ożarowie Mazowieckim odbyła się konferencja pn.  ”IV Pakiet Kolejowy. Zmiany w prawie europejskim i wyzwania przed polskim sektorem kolejowym ”. Organizatorem wydarzenia była Izba Gospodarcza Transportu Lądowego. Konferencja została objęta patronatem honorowym Ministra Infrastruktury i Budownictwa Andrzeja Adamczyka.
– IV Pakiet Kolejowy to olbrzymie wyzwanie, zarówno dla podmiotów działających w branży – przewoźników kolejowych, zarządców infrastruktury czy jednostek notyfikowanych, jak i dla administracji publicznej, w tym Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz Urzędu Transportu Kolejowego. Duże zmiany czekają również Agencję Kolejową Unii Europejskiej – mówił  podczas otwarcie wiceminister A. Bittel.
Wiceminister podkreślił, że IV Pakiet Kolejowy to jedna z największych od kilku lat i najbardziej kompleksowych zmian przepisów unijnych, regulujących działanie sektora kolejowego. IV Pakiet Kolejowy to sześć aktów prawnych, trzy dyrektywy i trzy rozporządzenia, tworzące dwa tzw. filary – techniczny i rynkowy.
Filar techniczny obejmuje szereg zmian w obszarze bezpieczeństwa oraz interoperacyjności kolei i wyznacza nową rolę Agencji Kolejowej UE, która stanie się bezpośrednim decydentem w zakresie procesów certyfikacji bezpieczeństwa międzynarodowych przewoźników kolejowych, dopuszczania do eksploatacji pojazdów kolejowych użytkowanych w kilku krajach Unii Europejskiej czy zatwierdzania rozwiązań technicznych Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS).
Z kolei filar rynkowy to przede wszystkim uregulowania dotyczące otwarcia rynku przewozów pasażerskich, ułatwienia dostępu do taboru kolejowego, a także wzmocnienie niezależności zarządców infrastruktury i wprowadzenie ogólnej zasady zawierania umów o świadczenie usług publicznych w drodze otwartych i konkurencyjnych przetargów, z poszanowaniem sytuacji rynkowej w poszczególnych państwach członkowskich.
W konferencji udział wzięli przedstawiciele Agencji Kolejowej Unii Europejskiej, Urzędu Transportu Kolejowego, PKP PLK SA i Instytutu Kolejnictwa, a także przedstawiciele instytucji związanych z kolejnictwem oraz kancelarii prawnych.

 
(Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa)