Cała treść

„Zielona fala” na ulicy Żwirki i Wigury w Warszawie

Jeszcze w tym roku na ulicy Żwirki i Wigury w Warszawie pojawi się „zielona fala”. Prace będą skoordynowane z budową chodników i dróg dla rowerów. Na zmianach skorzystają wszyscy uczestnicy ruchu.
Przetarg, który  został właśnie ogłoszony dotyczy opracowania niezbędnych projektów wykonawczych oraz wdrożenia zmian w terenie. Wybrany wykonawca będzie miał 5 miesięcy na zakończenie robót.
Planowana „zielona fala” to projekt sterowania sygnalizacją świetlną na 9 skrzyżowaniach i przejściach na ul. Żwirki i Wigury (z ul. 17. Stycznia, przy przystanku Leżajska, ul. 1. Sierpnia, ul. Wyględowską, ul. Racławicką, ul. Pruszkowską, ul. księcia Trojdena, ul. Banacha i ul. Wawelską). Zmiany obejmą też skrzyżowania ul. Racławickiej z ul. Miłobędzką i ul. Do Fortu. Równolegle przygotowywana została dokumentacja zakładająca pełną przebudowę sygnalizacji na skrzyżowaniu ul. Żwirki i Wigury z ul. Hynka i ul. Sasanki (skrzyżowanie zostanie włączone w koordynację).
Inwestycja zakłada dostosowanie sygnalizacji świetlnych do pracy w pełnej koordynacji. Dzięki odpowiednim programom sygnalizacji i wprowadzeniu algorytmów koordynacyjnych, możliwe będzie uzyskanie efektu “zielonej fali”. Przy okazji w koordynację włączona zostanie także ulica Racławicka, na odcinku od ulicy Wołoskiej.
Wszystkie skrzyżowania będą działać w pełnej akomodacji (dostosowanie do natężenia ruchu). Sygnalizacje zostaną wyposażone w detekcję dla pieszych i rowerzystów oraz w urządzenia akustyczne. Tam, gdzie to konieczne, urządzenia sygnalizacyjne przejdą remont.
Dokumenty w przetargu można składać do 11 maja do godz. 10.00. Zakończenie wszystkich prac planowane jest wczesną jesienią.

 
(Źródło: Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie)