Cała treść

1500 słów na ograniczenie emisji CO2 – nowy konkurs dla młodych innowatorów

Masz pomysł jak sprawić, by transport w Europie był czystszy i bardziej wydajny? Opisz swoją wizję w mniej niż 1500 słowach i wyślij Komisji Europejskiej do 7 maja br.
Organizowany po raz pierwszy przez Komisję Europejską „The European Transport Innovation Challenge” skierowany jest do młodych (18-35 lat) innowatorów.
Komisja zachęca do opracowania kreatywnych rozwiązań, które przyczynią się do zmniejszenia emisji CO2 w transporcie towarów i usług w Europie. Wniosek może złożyć osoba, zespół, firma (pod warunkiem, że to MŚP) lub innego typu osoba prawna.
Komisja wybierze 12 najlepszych zgłoszeń. Nagrodami są wyjazd do Strasburga na Kongres i Wystawę ITS w czerwcu. Poza bezpłatną podróżą i zakwaterowaniem młodzi innowatorzy będą mieli możliwość nawiązania kontaktów z liderami w dziedzinie inteligentnego transportu w Europie. Zwycięzcy otrzymają też udział w warsztatach mentorskich przed rozpoczęciem Kongresu.
Termin składania zgłoszeń mija 7  maja 2017 r., godz. 23:59 (CET).

 
(Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej)