Cała treść

Ostatni tydzień na przesłanie zgłoszenia udziału w PKITS 2017!

Ostatni moment na dołączenie do grona uczestników Polskiego Kongresu ITS, który odbędzie się w dniach 16-17 maja br. w Warszawie. Udział w kongresie dla dwóch reprezentantów administracji publicznej jest bezpłatny.
POLSKI KONGRES ITS na stałe zagościł w kalendarzu wydarzeń w sektorze transportu w Polsce i Europie. Co roku w wydarzeniu bierze udział wielu mówców i ekspertów zarówno z kraju, jak i z zagranicy.
Propozycja programowa jubileuszowego  X POLSKIEGO KONGRESU ITS obejmuje szeroki wachlarz zastosowań ITS. Wśród tematów znajdą się zarówno zagadnienia popularne, wynikające z planów inwestycyjnych w Polsce, takich jak systemy zarządzania ruchem oraz poboru opłat na drogach krajowych, jak i budzące wciąż zainteresowanie zagadnienia takie, jak technologie stosowane w transporcie publicznym. Będą także kontynuowane dyskusje na temat kolejnictwa, a także poruszane zagadnienia nowe na rynku ITS, takie jak zarządzanie popytem na transport w miastach.
Szczegóły dotyczące kongresu znajdują się tutaj.

 
(Źródło: ITS POLSKA)