Cała treść

Rozpoczął się X POLSKI KONGRES ITS

Rozpoczął się X POLSKI KONGRES ITS, ten doroczny zjazd entuzjastów branży ITS, organizowany przez ITS POLSKA od 10 lat gromadzi osoby zainteresowane ciągłym rozwojem technologii i usprawnianiem systemów transportowych.
POLSKI KONGRES ITS szczególny nacisk kładzie na budowanie realnej współpracy środowisk naukowych i eksperckich z przedstawicielami władz publicznych decydujących o praktycznym wdrażaniu rozwiązań ITS. Dlatego jak co roku przedstawiciele administracji publicznej mają zagwarantowany bezpłatny udział w  Kongresie.
Pierwszego dnia Kongresu wygłoszonych będzie 28 prezentacji, które podzielono na następujące bloki tematyczne:

  • Pomiary ruchu i badania stanu dróg cz. 1,
  • Pomiary ruchu i badania stanu dróg cz. 2,
  • Innowacyjne rozwiązania cz.1,
  • Innowacyjne rozwiązania cz.2,
  • Dyskusja panelowa: Polityka, prawo, finanse.

Zwieńczeniem dnia będzie finał VIII edycji konkursu LIDER ITS, którego głównym założeniem jest promowanie przedsięwzięć służących rozwojowi przyjaznych technologii Inteligentnych Systemów Transportowych w Polsce, zwłaszcza nowatorskich i efektywnych produktów-urządzeń, wdrożeń i rozwiązań naukowych, a także wieczorna Jubileuszowa Gala X-lecia ITS POLSKA oraz Polskiego Kongresu ITS.