Cała treść

Trwa X Polski Kongres ITS

Rozpoczął się drugi dzień X Polskiego Kongresu ITS w Warszawie, który na stałe wpisał się do kalendarza wydarzeń w sektorze transportu w Polsce i Europie. Rokrocznie przyciąga uwagę krajowych i zagranicznych ekspertów-mówców, jak i uczestników, którzy widzą w nim szansę na promocję swoich osiągnięć, nowych rozwiązań i trendów.
Drugiego dnia Kongresu wygłoszonych będzie 15 prezentacji oraz 2 dyskusje panelowe, które podzielono na następujące bloki tematyczne:

  • ITS jako narzędzie równoważenia mobilności cz. 1,
  • ITS jako narzędzie równoważenia mobilności cz. 2,
  • Standaryzacja i architektura ITS,
  • Dyskusja panelowa Dziennik Gazeta Prawna i ITS POLSKA: Projekty ITS w Polsce. Stan aktualny i wyzwania na przyszłość,
  • Dyskusja panelowa: PIIT – Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji.

Ostatnim punktem Kongresu będzie dyskusja plenarna i podsumowanie dwóch dni obrad.