Cała treść

X Jubileuszowy Polski Kongres ITS – relacja z wydarzenia

W dniach 16-17 maja br. w Hotelu Sofitel Warsaw Victoria odbyła się X jubileuszowa edycja Polskiego Kongresu ITS (Inteligentnych Systemów Transportowych). W imprezie, zorganizowanej przez Stowarzyszenie ITS POLSKA wzięło udział blisko 350 osób z firm związanych z Inteligentnymi Systemami Transportu, organów rządowych, samorządowych, uczelni technicznych i prasy branżowej. Wśród uczestników Kongresu ponad 60 % stanowili reprezentanci sektora samorządowego.
Polski Kongres ITS od lat stanowi miejsce spotkań ekspertów, jest też szansą na szerszą prezentację prac naukowych i badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie w praktyce.
Z roku na rok na Kongresie przybywa nie tylko uczestników, ale również prezentacji i poruszanych tematów.
W ramach tegorocznej X edycji kongresu wygłoszono 43 prezentacje, odbyły się także 3 dyskusje panelowe, które podzielono na 10 następujących bloków tematycznych:

 • Pomiary ruchu i badania stanu dróg cz. 1,
 • Pomiary ruchu i badania stanu dróg cz. 2,
 • Innowacyjne rozwiązania cz.1,
 • Innowacyjne rozwiązania cz.2,
 • Dyskusja panelowa: Polityka, prawo, finanse;
 • ITS jako narzędzie równoważenia mobilności cz. 1,
 • ITS jako narzędzie równoważenia mobilności cz. 2,
 • Standaryzacja i architektura ITS,
 • Dyskusja panelowa Dziennik Gazeta Prawna i ITS POLSKA: Projekty ITS w Polsce. Stan aktualny i wyzwania na przyszłość,
 • Dyskusja panelowa: PIIT – Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji.

Uroczystego otwarcia kongresu dokonała wiceminister infrastruktury i budownictwa Justyna Skrzydło.
– Na forum Unii Europejskiej i państw Grupy Wyszehradzkiej aktywnie działamy na rzecz rozwoju Inteligentnych Systemów Transportowych. Deklarujemy pełną współpracę z całą branżą ITS – mówiła wiceminister infrastruktury i budownictwa Justyna Skrzydło podczas tegorocznego Kongresu ITS.
Wiceminister zaznaczyła, że Inteligentne Systemy Transportowe to stały element działań rządu w zakresie infrastruktury i mobilności. Przywołała szereg dokumentów strategicznych odnoszących się do tej idei – Strategię Rozwoju Transportu, Krajową Politykę Miejską, Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa, czy Program od papierowej do cyfrowej Polski.
Pani minister wspomniała również, że Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa wraz z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad pracują nad budową Krajowego Punktu Dostępowego do danych. Zadeklarowała ścisłą współpracę resortu i całego rządu na rzecz rozwoju nowoczesnych technologii w transporcie, także z sektorem komercyjnym. Podkreśliła przy tym kluczowe znaczenie harmonizacji działań państw członkowskich Unii Europejskiej.
–  Korzystając z dostępnych instrumentów, rząd wspiera rozwój i wdrażanie nowoczesnych technologii wspomagających transport. Zakładamy, że jest to proces ewolucyjny oraz że należy zadbać o jego właściwą koordynację na szczeblu unijnym – dodała wiceminister.
W sesji otwierającej kongres udział wziął także Krzysztof Kondraciuk – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, który podkreślił konieczność zintegrowanego, szerokiego podejścia do wdrażania projektów z zakresu ITS. Wskazał również na silne zorientowanie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na Inteligentne Systemy Transportowe, w szczególności poprzez rozwój Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem, Krajowego Systemu Poboru Opłat, a także aktywny udział w inicjatywach międzynarodowych, takich jak projekt Crocodile oraz rozpoczynający się właśnie projekt FrameNext.
Pan Krzysztof Kondraciuk zaznaczył również, że GDDKiA jest zaangażowana w kreowanie europejskiej wizji Inteligentnych Systemów Transportowych.
Propozycja programowa tegorocznego Kongresu objęła szeroki wachlarz zastosowań ITS. Wśród tematów znalazły się zarówno zagadnienia popularne, wynikające z planów inwestycyjnych w Polsce, takich jak systemy zarządzania ruchem oraz poboru opłat na drogach krajowych, jak i budzące wciąż zainteresowanie zagadnienia takie, jak technologie stosowane w transporcie publicznym. Kontynuowano także dyskusję na temat kolejnictwa oraz zagadnień nowych na rynku ITS, takich jak zarządzanie popytem na transport w miastach.
Warto podkreślić, iż firmy uczestniczące w kongresie miały możliwość zaprezentowania swoich najnowszych rozwiązań nie tylko podczas wystąpień i paneli dyskusyjnych, ale również w specjalnie stworzonej przestrzeni wystawowej, która cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem uczestników kongresu.
Ostatnim punktem pierwszego dnia obrad była dyskusja panelowa Polityka, Prawo, Finanse, w której udział wzięli: Nicolas Lepage (Embassy of Canada to Poland), Marta Leardi-Anderson  (Cross-Border Institute), Renata Rychter (GITD), Katarzyna Walczyk-Matuszyk (Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE). Moderatorem dyskusji był Andrzej Maciejewski (GDDKiA).
Zwieńczeniem dnia był finał VIII edycji konkursu LIDER ITS oraz wieczorna Jubileuszowa Gala X-lecia ITS POLSKA oraz Polskiego Kongresu ITS.
Tegoroczna edycja konkursu ”Lider ITS” 2017 zrealizowana była już po raz ósmy. Jak co roku nadesłane prace zostały ocenione jeszcze przed rozpoczęciem Kongresu. Jury konkursu w składzie: prof. Wojciech Suchorzewski – przewodniczący, prof. Jerzy Mikulski, dr inż. Tomasz Kamiński, dr inż. Marek Litwin, dr inż. Jacek Oskarbski, mgr inż. Marek Rolla oraz mgr Piotr Krukowski wyłoniło zwycięzców oraz wyróżnionych poszczególnych kategorii tematycznych
W tegorocznej edycji konkursu nagrody i wyróżnienia przyznano:
Najlepszy produkt-urządzenie zrealizowany przez firmy branży ITS:
Lider 2017: APM PRO Sp. Z O.O./Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Białej/Synchrogop Sp. J.
Jury konkursu przyznało statuetkę LIDER ITS 2017 za dydaktyczno-badawczy Poligon ITS Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku – Białej.

Wyróżnienie: Sprint S.A.
za dostawę i montaż systemu ITS w ramach programu budżetowego ”Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie”.

Najlepsze praca badawczo-naukowa:
Lider 2017: mgr Paweł Gora
za pracę pt. ”Przybliżanie wyników symulacji komputerowej ruchu drogowego przy pomocy sieci neuronowych”.

Najlepsza praca dyplomowa absolwenta szkoły wyższej:
Lider 2017: mgr inż. Aleksander Jan Dębski
Jury przyznało statuetkę LIDER ITS 2017 Panu Aleksandrowi Dębskiemu za pracę dyplomową pt. „Koncepcja wykorzystania V2I do usprawnienia ruchu w ciągu koordynacyjnym sygnalizacji świetlnych”.
Laureaci konkursu odebrali statuetki i wyróżnienia z rąk Krzysztofa Kondraciuka – Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Ósma edycja konkursu odbyła się pod honorowym patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Generalnego Inspektoratu Transportu Drogowego, Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa.
Szczególnym wydarzeniem wieczoru było uhonorowanie 5 podmiotów, które przez 10 lat wspierały działalność Stowarzyszenia Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA oraz idę organizacji  wydarzenia, które na przestrzeni lat stało się najważniejszym wydarzeniem dla branży ITS w Polsce – POLSKIEGO KONGRESU ITS.
Wieloletni Prezes Stowarzyszenia ITS POLSKA – Marek Litwin wręczył jubileuszowe dyplomy następującym firmom i instytucjom:

 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad;
 • Instytut Transportu Samochodowego;
 • Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej;
 • Egis Projects Polska;
 • Elektrotim.

Gospodarzem uroczystego przyjęcia była firma Egis Projects Polska, natomiast sponsorem Jubileuszowej Gali Comarch i Polska Winieta.
Dalszy ciąg wieczoru wszystkim zebranym umilała oprawa muzyczna zainspirowana erą swingu z lat 40-tych i 50-tych ubiegłego wieku zapewniona przez Szafran Swingin’ Orchestra.
Drugiego dnia Kongresu odbyły się trzy sesje oraz dwie dyskusje panelowe.
Pierwsza dyskusja przeprowadzona była we współpracy z Dziennikiem Gazeta Prawna. W debacie uczestniczyli: Paweł Szaciłło (Ministerstwo Rozwoju), Przemysław Gorgol (CUPT), Mariusz Kołkowski (ITS POLSKA), Mariusz Cywiński (Kapsch Telematic Services), Dariusz Obcowski (Siemens). Moderatorem dyskusji był Konrad Majszyk z Dziennika Gazeta Prawna.
Tematyka debaty obejmowała  zagadnienia dotyczące współpracy pomiędzy instytucjami publicznym w zakresie efektywnego wykorzystania i udostępniania danych z systemów dziedzinowych, PPP, CETA.
Organizatorem drugiej dyskusji była Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji. Tematem przewodnim dyskusji były nowoczesne technologie transportowe stosowane w miastach przyszłości. W dyskusji udział wzięli: Jan Maria Czajkowski (Związek Powiatów Polskich), Rudolf Borusewicz (Związek Powiatów Polskich), Jan Jakiel (Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie), Michał Rogalski (PIIT), Przemysław Staśkowiak (PIIT), Tomasz Polichnowski (ekspert ITS). Moderatorem dyskusji był Wojciech Dziomdziora z Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.
Ostatnim punktem drugiego dnia była dyskusja plenarna i podsumowanie Kongresu, które odbyły się pod przewodnictwem Komisji Wnioskowej.
Zamknięcia kongresu dokonał Prezes Stowarzyszanie ITS POLSKA Marek Litwin.
– W imieniu organizatorów dziesiątego jubileuszowego Polskiego Kongresu ITS serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom za liczne przybycie, wkład i zaangażowanie w obrady. Przyjemnością jest gościć Państwa i móc wysłuchać interesujących wypowiedzi. Z uzyskanych od Państwa opinii wiemy, że jest  to dobrze zainwestowany czas, wykorzystany na poszerzenie wiedzy na temat najnowszych rozwiązań w dziedzinie Inteligentnych Systemów Transportowych oraz okazja do wymiany doświadczeń i poznania ciekawych ludzi. Bez Państwa  udziału nie byłoby tak miłej atmosfery i sukcesu naszych kongresów. Dziękujemy i już dziś zapraszamy do udziału w XI Kongresie, który odbędzie się w maju 2018 r. – mówił podczas zamknięcia obrad Marek Litwin – wieloletni Prezes ITS POLSKA.
Wśród gości i prelegentów X POSLKIEGO KONGRESU ITS znaleźli się według kolejności wystąpień: Marek Litwin (Prezes ITS POLSKA), Justyna Skrzydło (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa), Karol Okoński (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji), Krzysztof Kondraciuk (Dyrektor Generalny GDDKiA), Paweł Szaciłło (Dyrektor Departamentu PPP w Ministerstwie Rozwoju), Przemysław Gorgol (Dyrektor CUPT), Jacob Bangsgaard (CEO ERTICO), Andrzej Maciejewski (Project Manager UNECE TEM Projekt), prof. William Anderson (Cross Border Institute, University of Windsor CETA), prof. Wojciech Suchorzewski (Przewodniczący Rady Programowej), Mariusz Kołkowski (Sprint), Aleksander Konior (APM PRO), Krzysztof Brzozowski, Andrzej Maczyński, Artur Ryguła, Justyna Sordyl, Marcin Honkisz (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Białej), Józef Kotus (Politechnika Gdańska), Matthias Prick (Vitronic), Wiesław Graczyk (ITS POLSKA), Paweł Farfał (Conduent), Piotr Burnos, Janusz Gajda, Ryszard Sroka (Akademia Górniczo-Hutnicza), Karolina Marciniuk, Adam Kurowski (Politechnika Gdańska), Maciej Szczodrak, Andrzej Czyzewski (Politechnika Gdańska), Artur Wajchert (Trapeze Poland), Dirk Hendrickx (Barco), Paweł Gora, Mateusz Macias, Jacek Sroka (Uniwersytet Warszawski), Marek Bardoński (Nvida Corp.), Karol Kurach (Google), Konrad Żołna (Uniwersytet Jagielloński), Piotr Krukowski (Neurosoft), Marek Franke (Siemens), Jerzy Ekiert (ITS POLSKA),  Łukasz Bromirski (Cisco Polska), Marcin Cielecki, Tomasz Dybicz, Piotr Olszewski (Politechnika Warszawska), Marek Pawlik (Instytut Kolejnictwa), Mirosław Siergiejczyk (politechnika Warszawska), Stanisław Gago (Instytut Kolejnictwa), Nicolas Lepage (Embassy of Canada to Poland), Marta Leardi-Anderson  (Cross-Border Institute), ), Renata Rychter (GITD), Katarzyna Walczyk-Matuszyk (Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE), Kamil Patrzuski (T-Systems International), Arkadiusz Drabicki, Rafał Kucharski (Politechnika Krakowska), Tomasz Kamński 9Instytut Transportu Samochodowego), Andrzej Kobuszewski (GDDKiA), Krzysztof Krawiec (Politechnika Śląska), Rafał Ogonowski, Dominik Weder (Sprint), Andrea Ghio (Siemens), Jean-Noel Marteau (Egis Projects), Igor Bednarski (Polska Winieta i Comarch), Paweł Szmajda (Comarch), Józef Suda (Politechnika Warszawska), Jacek Lenartowicz (MZA w Warszawie), Mateusz Szarata (Politechnika Rzeszowska), Przemysław Rzeźniewski (GDDKiA), Krzysztof Modelewski (PKN, GDDKiA), Jan Maria Czajkowski (Związek Powiatów Polskich), Rudolf Borusewicz (Związek Powiatów Polskich), Jan Jakiel (Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie), Michał Rogalski (PIIT), Przemysław Staśkowiak (PIIT), Tomasz Polichnowski (ekspert ITS).
Patronat nad tegorocznym kongresem objęli: Ertico ITS Europe, ITS Nationals, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Główny Inspektorat Transportu Drogowego, Komisja Infrastruktury, Ogólnopolska Izba Gospodarcza i Drogownictwa, Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, Konwent Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Prezydent Miasta Białegostoku, Prezydent Miasta Bydgoszczy, Prezydent Miasta Gdańska, Prezydent Miasta Kielc, Prezydent Miasta Lublina, Prezydent Miasta Olsztyn, Prezydent Miasta Opola, Prezydent Miasta Poznań, Prezydent Miasta Rzeszowa, Prezydent Miasta Szczecina, Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, Prezydent Miasta Wrocławia, Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Marszałek Województwa Lubelskiego, Marszałek Województwa Lubuskiego, Marszałek Województwa Łódzkiego, Marszałek Województwa Małopolskiego, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Marszałek Województwa Opolskiego, Marszałek Województwa Pomorskiego, Marszałek Województwa Śląskiego, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego.

Sponsorzy Kongresu:

 • Sponsor Platynowy: Egis Projects Polska;
 • Sponsor Diamentowy: Kapsch Telematic Services;
 • Sponsor Jubileuszowej Gali: Polska Winieta, Comarch;
 • Sponsor Złoty:  Neurosoft Sp. z o.o. , Siemens, T-Systems;
 • Sponsor Srebrny: Sprint, Trapeze, APM PRO, Conduent, Vitronic, AB Micro, Barco, Asseco Data Systems, Ch2m, CISCO.

Wśród partnerów medialnych znaleźli się: Dziennik Gazeta Prawna, Przegląd-ITS, Magazyn Autostrady, eTransport, Forum budowlane, Forum PPP, Polski Rynek Transportu Lotniczego, Law Business Quality, Obserwatorium Polityki Miejskiej, Polskie Drogi, Portal komunalny, Infrastruktura: Ludzie Innowacje Technologie, RadioTech.pl, Inteligentne Miasta i Regiony, Kurier Kolejowy, CEO Magazyn Polska, Smart City, Śląski Klaster Transportu Miejskiego, Urbnews.

Prezentacje dostępne są tutaj.

Galeria: