Cała treść

Pomiary prędkości w miejscach funkcjonowania fotoradarów

W dniach 8-14 maja 2017 roku, z inicjatywy Organizacji Narodów Zjednoczonych, obchodzony jest IV Globalny Tydzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Tematem przewodnim kampanii  jest zarządzanie prędkością, a hasłem przewodnim – “Ratuj życie. Zwolnij” (ang. Save Lives #Slow Down).
W Polsce inauguracją IV Tygodnia BRD była konferencja prasowa pt. „Prędkość – Fakty i mity. Nadzór nad ruchem drogowym jako element poprawy bezpieczeństwa drogowego”, zorganizowana w  dniu 8 maja 2017 roku w Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym.
Organizatorem konferencji był Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Główny Inspektorat Transportu Drogowego – Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym.
Jednym z prelegentów konferencji była mgr inż. Anna Zielińska z Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, która zaprezentowała wyniki badań pomiarów prędkości w miejscach funkcjonowania fotoradarów – Polskie Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (działające przy ITS) podjęło próbę sprawdzenia na ile likwidacja tak znacznej liczby fotoradarów wpłynęła na zachowania kierowców. Eksperci POBR ITS przeprowadzili w tym celu wyrywkowe badania prędkości w kilku miejscach, w których funkcjonowały fotoradary Straży Miejskich. Wyniki badania dostępne są tutaj.

 
(Źródło: Instytut Transportu Samochodowego)