Cała treść

Nowy system nadzoru na kolejnych parkingach P+R w Warszawie

Zarząd Transportu Miejskiego ponownie ogłosił przetarg na projekt Systemu Pobierania Opłat i Systemu Zarządzania parkingami Parkuj i Jedź. Po wdrożeniu systemów, większość z obiektów będzie działać w trybie bezobsługowym. Ponadto użytkownicy zyskają wygodną informację o dostępności wolnych miejsc. Poprzednie postępowanie zostało unieważnione, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta.
W trybie automatycznym działają obecnie trzy parkingi P+R: Metro Ursynów, Metro Stokłosy i Anin SKM. Teraz dołączą do nich kolejne: Metro Młociny, Metro Marymont, Metro Wilanowska, Al. Krakowska, Ursus Niedźwiadek, Połczyńska, Wawer SKM oraz planowany do budowy parking Młociny III, który ma powstać do końca 2017 roku.
Nowe systemy mają zapewnić efektywny nadzór i kontrolę nad obiektami. W trakcie projektowania, jednym z głównych założeń ma być opracowanie procedur jak najbardziej upraszczających sposób korzystania z parkingów, przy jednoczesnym zapewnieniu szczelności systemu w zakresie poboru opłat za parkowanie.
Wybrany w przetargu wykonawca zaprojektuje również system informacji parkingowej. Dzięki niemu kierowcy będą mieli dostęp do precyzyjnej informacji w czasie rzeczywistym o dostępności wolnych miejsc. Rozmieszczenie tablic informacyjnych zostanie zaproponowane przez projektanta i będzie dostosowane do warunków technicznych na poszczególnych parkingach. Co ważne, dane z tego systemu będzie można wykorzystać przy tworzeniu aplikacji na urządzenia mobilne.
W ramach projektu, na terenie Węzła Komunikacyjnego Młociny powstanie także Centrum Zarządzania Parkingami P+R. Z tego miejsca będzie prowadzony ciągły, zdalny nadzór nad funkcjonowaniem tych obiektów i działających w nich systemów.
Przy ocenie złożonych ofert będzie brana pod uwagę zarówno cena jak i doświadczenie oraz uprawnienia osób wykonujących projekt. Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie doświadczenia w realizacji podobnych projektów oraz wyspecjalizowanej kadry projektantów, zdolnych do prawidłowego wykonania umowy. Pełna dokumentacja powinna być gotowa w ciągu 180 dni od daty podpisania umowy.

 
(Źródło: Zarząd Transportu Miejskiego m.st. Warszawy)