Cała treść

Szkolenie w Rzymie dotyczące wspólnych przedsięwzięć z obszaru Transport

Zespół ETNA2020 zaprasza na szkolenie dla NCP’s dotyczące wspólnych przedsięwzięć programu Horyzont 2020 z obszaru Inteligentny, zielony i zintegrowany transport. Wydarzenie odbędzie się 7 czerwca 2017 r. w Rzymie.
Głównym tematem tego szkolenia są wspólne przedsięwzięcia (JU), a konkretnie Shift2Rail, CESAR i Czyste Niebo – to wspólne przedsięwzięcia programu H2020, które oferują wiele możliwości wszystkim zainteresowanym tematyką szynową, lotniczą i aeronautyczną.
Cele szkolenia są następujące:

  • Lepsze zrozumienie priorytetów JU i przyszłych planów strategicznych;
  • Zapoznanie się z ramami prawnymi JU i możliwościami finansowymi;
  • Otrzymywanie informacji o przeszłych i przyszłych działaniach każdego JU.

Więcej informacji na temat wydarzenia znajdują się tutaj.

 
(Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej)