Cała treść

Mikrobusy bez kierowców? Gdańsk ma przetestować tego typu pojazdy

Gdańsk pozyskał trzy projekty europejskie z zakresu nowoczesnej mobilności. Dzięki zdobytym funduszom jako pierwsze miasto w Polsce przetestuje mikrobus poruszający się… bez kierowcy. W ramach projektów promowane też będą rowery elektryczne oraz opracowane zostaną rozwiązania na rzecz inteligentnej mobilności.
Jednym z pozyskanych projektów jest SOHJOA Baltic. Jego głównym założeniem jest opracowanie planów obsługi i promocji inteligentnego autonomicznego transportu tzw. „ostatniej mili” dla obszaru Morza Bałtyckiego.
– Razem z partnerami projektu postaramy się zweryfikować na ile odejście od motoryzacji indywidualnej na rzecz zautomatyzowanego transportu publicznego pozwoli ograniczyć emisję CO2, obniżyć koszty operacyjne oraz zwiększyć wydajność komunikacji publicznej – wyjaśnia wiceprezydent Gdańska, Piotr Grzelak. – Inicjatywa, która doskonale wpisuje się w ideę smart city, jest bardzo bliska naszemu miastu. Chcemy szukać inteligentnych, nowoczesnych rozwiązań rozwijających Gdańsk i ułatwiających życie mieszkańcom.
Fundusze zostały pozyskane, teraz więc konsorcjum opracuje wytyczne, jakie muszą zostać spełnione, aby samojezdne pojazdy poruszały się po drogach publicznych w ramach transportu zbiorowego. Pod przewodnictwem niemieckiego Institute for Climate Protection, Energy and Mobility (IKEM) przeanalizowane zostaną uwarunkowania prawne oraz konieczne nowelizacje obowiązujących przepisów.
– Pozostałe aspekty wymagające analizy to m.in. wymogi techniczne, potrzeba reorganizacji ruchu, obszary dla testów oraz wymogi bezpieczeństwa – tłumaczy Magdalena Szymańska z Referatu Mobilności Aktywnej w Urzędzie Miejskim Gdańsku. – Pojazd do testowania pojawi się w Gdańsku dopiero w 2019 r., ale przed nami dużo przygotowań, aby jak najlepiej wykorzystać ten czas, kiedy będziemy mieli go do dyspozycji.
Testy na drogach publicznych przeprowadzone zostaną w Helsinkach, Tallinie oraz norweskim mieście Konsberg. We wszystkich tych miastach mieszkańcy mieli już okazję korzystać z samojezdnych busów. Testy na mniejszą skalę przeprowadzone zostaną także w Gdańsku, duńskim Vejle oraz łotewskim regionie Zemgale.
Liderem projektu SOHJOA Baltic jest Uniwersytet Nauk Stosowanych Metropolia w Helsinkach. Finlandia ma ambicje stać się liderem autonomicznej mobilności. Samojezdne elektryczne busy EZ10 dopuszczono do ruchu już w 2015 r. w miejscowości Vantaa, a rok później w Helsinkach, Espoo i Tampere (pozwolenie wydane przez TRAFI).
Na pojazdach elektrycznych skupi się również projekt BSR Electric. Podczas, gdy w Gdańsku promowane będą elektryczne rowery, partnerzy projektu skupią się na elektrycznych autobusach, elektrycznych hulajnogach czy E-logistyce.
Z kolei projekt Citities.multimodal umożliwi wymianę doświadczeń z zakresu tzw. „zielonej mobilności” oraz integracji różnych form przemieszczania się w mieście m.in. dzięki nowinkom z branży IT.
Wszystkie trzy projekty dofinansowane zostaną z Programu Interreg Regionu Morza Bałtyckiego i realizowane będą przez najbliższe trzy lata w Referacie Mobilności Aktywnej, Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku.
Decyzja o przyznaniu środków zapadła podczas posiedzenia w Helsinkach w dniach 23-24 maja. Komitet Monitorujący programu poinformuje liderów poszczególnych projektów pisemnie o warunkach udzielenia dofinansowania oraz o zakresie, w jakim będą mogli zrealizować pomysły opisane w aplikacjach. Na realizację wszystkich zatwierdzonych w Helsinkach projektów przeznaczono 177 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 
(Źródło: Urząd Miejski w Gdańsku)