Cała treść

Podpisano rozporządzenie dotyczące wyświetlaczy czasu na sygnalizatorach świetlnych

Zarządcy ruchu będą mogli instalować wyświetlacze  odmierzające czas do zmiany świateł. Taką zmianę przewiduje rozporządzenie podpisane przez Mariusza Błaszczaka, ministra spraw wewnętrznych i administracji oraz Andrzeja Adamczyka, ministra infrastruktury i budownictwa.
Wyświetlacze mogą być instalowane na drogach zarządzanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, marszałka województwa, starostę lub prezydenta miasta na prawach powiatu. Rozporządzenie określa także warunki techniczne umieszczania tych urządzeń oraz wprowadza wymagania techniczne i funkcjonalne.
Zmiana została wprowadzona podpisanym wspólnie przez ministra spraw wewnętrznych i administracji oraz ministra infrastruktury i budownictwa rozporządzeniem w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Przepisy wejdą w życie po 30 dniach od ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

 
(Źródło: MSWiA)