Cała treść

Seminarium – „Dane o ruchu w analizach kosztów i korzyści projektów transportowych”

25 maja 2017 r. w Warszawie spotkali się przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, JASPERS, CUPT, beneficjenci programów unijnych, konsultanci oraz reprezentanci świata nauki.
Przemysław Gorgol, p.o. Dyrektora CUPT w wystąpieniu otwierającym podkreślił, jak bardzo istotne jest wytyczenie wspólnych standardów dla zbierania danych w AKK – Ważne, by CUPT, JASPERS i beneficjenci wypracowali kompromis, wspólne podejście i wnioski dotyczące danych wsadowych. Skupienie na efektach to podstawa oceny projektów w tej perspektywie. To nie powinno ulec zmianie w przyszłości, stąd to seminarium – powiedział.
Prelegenci w swoich prezentacjach przybliżyli główne problemy w prognozach ruchu, zdradzili też jak gromadzić dane z wykorzystaniem pomiarów tradycyjnych oraz nowych technologii. W wystąpieniach nie zabrakło odniesień do doświadczeń beneficjentów oraz porad, jak należy przedstawiać dane, by usprawnić weryfikacje i ocenę projektów.
Materiały z seminarium będą dostępne już wkrótce na stronie internetowej CUPT.

 
(Źródło: CUPT)