Cała treść

Interreg Brandenburgia-Polska: Nabór na projekty z dziedziny transportu

Od 1 czerwca do 31 lipca 2017 r. potrwa kolejny nabór wniosków o dofinansowanie w programie Interreg Brandenburgia-Polska. Pula konkursu to ponad 7,5 mln euro na polsko-niemieckie przedsięwzięcia dotyczące budowy i modernizacji dróg oraz poprawy mobilności i wzmocnienia przyjaznej środowisku komunikacji publicznej.
– Nawet niewielkie inwestycje w infrastrukturę drogową polsko-niemieckiego pogranicza przyczynią się do poprawy sytuacji mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców. Pośrednio będą również sprzyjać transgranicznej turystyce. Zachęcam do podejmowania pilotażowych inicjatyw, rozwijania elektromobilności oraz wprowadzania łączonych biletów – powiedział wiceminister Adam Hamryszczak.
Decyzję o tym, które projekty otrzymają dofinansowanie podejmie Komitet Monitorujący programu w październiku br.

 
(Źródło: Ministerstwo Rozwoju)