Cała treść

Realizacja Via Baltici przyspiesza

Podpisanie umowy na budowę odcinka drogi ekspresowej S61 Suwałki – Budzisko oraz skierowanie do drugiego etapu przetargu innego fragmentu tej „eski” Szczuczyn – Raczki domknęło dzisiaj, 6 czerwca, całe wielkie przedsięwzięcie jakim jest budowa tzw. Via Baltici – od Ostrowi Mazowieckiej, aż po granicę z Litwą. Stąd też obecność na uroczystości wiceministrów rządu RP – Jerzego Szmita i Jarosława Zielińskiego.
Podpisanie umowy na projekt i budowę odcinka S61 Suwałki – Budzisko oznacza, że cały niemal 37-kilometrowy odcinek przygraniczny od istniejącej obwodnicy Augustowa do Budziska jest już w fazie realizacji – obwodnica Suwałk od lutego tego roku jest w budowie,  a odcinek do Budziska od dzisiaj na etapie przygotowania materiałów do zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.  W realizacji – także w systemie „Projektuj i buduj” – jest również druga jezdnia obwodnicy Szczuczyna (umowa podpisana 26 maja br.).
Pozostała część Via Baltici – od Ostrowi Mazowieckiej aż po obwodnicę Augustowa od dzisiaj znajduje się w decydującej fazie postępowań przetargowych. Zgoda na II etap przetargu dla odcinka Szczuczyn – Raczki (realizuje oddział GDDKiA w Olsztynie) oznacza, że wykonawcy startujący w przetargu będą teraz składać oferty cenowe. Z kolej na podlaskich odcinkach S61 od Ostrowi do Szczuczyna  stopniowo wyłaniani są już wykonawcy, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty.
Zgodnie z podpisaną dzisiaj umową, włoski wykonawca „Impresa Pizzarotti” ma 31 miesięcy na realizację zadania Suwałki – Budzisko (z wyłączeniem okresów zimowych w fazie budowy). Najpierw projekt i uzyskanie ZRID – 15 miesięcy i 16 miesięcy na  realizację. Fizycznie budowa powinna ruszyć w  jesienią 2018 r. a zakończyć się  w lecie 2020.
Odcinek S61 Suwałki – Budzisko ma 24,2 km. Przewidziano dwie jezdnie po dwa pasy ruchu oraz pasy awaryjne i pas rozdziału. Nawierzchnia – beton cementowy. Zaplanowano dwa węzły: Suwałki  Północ i Szypliszki, cztery Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP), obciążenie – 115 kN/oś.
Wartość  podpisywanego kontraktu budowlanego – 605,5 mln zł.
Odcinek S61 Szczuczyn – Raczki – skierowany do II etapu przetargu – długość około 63 km. Przebieg drogi: Szczuczyn – Nowa Wieś Ełcka – Kalinowo – Raczki. Dwie jezdnie po dwa pasy ruchu oraz pasy awaryjne i pas rozdziału, nawierzchnia – beton cementowy; obciążenie – 115 kN/oś. Cztery węzły:  Guty (gmina Szczuczyn), Ełk- Południe (gmina Ełk)- w pobliżu miejscowości Nowa Wieś Ełcka, Ełk- Wschód (gmina Ełk),  Wysokie (gmina Kalinowo).
Oba zadania będą współfinansowane przez  unijny program „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility – CEF).

 
(Źródło: GDDKiA)