Cała treść

IV Pakiet Kolejowy wyzwaniem dla Polski i UE

7 czerwca 2017 r. wiceminister infrastruktury i budownictwa Justyna Skrzydło wzięła udział w Regionalnej Konferencji nt. Jednolitego Obszaru Kolejowego (Single European Railway Area Conference Central) w Berlinie.
Dyskusja uczestników konferencji skupiała się wokół części technicznej IV Pakietu Kolejowego, czyli m.in. projektów dyrektyw dotyczących interoperacyjności systemu i bezpieczeństwa kolei w Unii Europejskiej. Prace nad nowymi przepisami toczą się w Parlamencie Europejskim.
– IV Pakiet Kolejowy to jedna z największych od lat i kompleksowa zmiana prawa unijnego w obszarze transportu kolejowego. Dostrzegamy w nim szanse dla rozwoju tej branży, ale także wyzwania, z którymi będą musieli zmierzyć się zarówno przedsiębiorcy, jak i instytucje krajowe i europejskie – powiedziała podczas inauguracji konferencji wiceminister Skrzydło.
Wiceminister podkreśliła, że dużej uwagi wymagają propozycje nowych przepisów dotyczące wstecznego stosowania Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności (TSI). Zauważyła, że niezbędne jest wypracowanie rozwiązań zapewniających uwzględnienie specyfiki każdego z państw członkowskich UE.
Konferencja adresowana jest do przedstawicieli branży kolejowej i państw członkowskich z Europy Środkowej – Austrii, Czech, Niemiec, Polski i Szwajcarii. Jest to jedna z konferencji organizowanych w czterech regionach UE, których kulminacją będzie tzw. konwencja SERA (Single European Railway Area Convention). Organizatorami są Agencja Kolejowa Unii Europejskiej i Dyrekcja Generalna ds. Mobilności i Transportu.

 
(Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa)