Cała treść

Konferencja “Interfejsy w systemach sterowania ruchem kolejowym”

Zespół Sterowania Ruchem Kolejowym WT PW w dniu 20 czerwca 2017 roku organizuje jednodniową konferencję naukowo-techniczną. Celem konferencji jest prezentacja szerokiego spektrum zagadnień poświęconych interfejsom w zakresie obejmującym zagadnienia techniczne, wdrożeniowe, regulacji techniczno-prawnych, wymagań, projektowania, doświadczeń wdrażania i certyfikacji interfejsów a także innej szeroko rozumianej problematyki związanej z interfejsami.
Miejsce Konferencji: Politechnika Warszawska, Wydział Transportu, ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa, sala 51 (aula w Nowym Skrzydle Gmachu Wydziału Transportu, wejście od strony ul. Koszykowej lub od terenu wewnętrznego).
Udział w Konferencji jest bezpłatny. Zgłoszenia udziału w Konferencji należy nadsyłać najpóźniej do 15 maja 2017r.
Materiały konferencyjne: nie przewiduje się materiałów drukowanych. Prezentacje konferencyjne w  wersji elektronicznej zostaną udostępnione uczestnikom Konferencji za zgodą Autorów.

 
(Źródło: Politechnika Warszawska)