Cała treść

Projekt budowy systemu kolei dużych prędkości w Polsce

Dnia 14 czerwca 2017 r. w Warszawie odbędzie się zorganizowana przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa konferencja: „Rozwój polskiej kolei z wykorzystaniem środków UE – analiza możliwości budowy Kolei Dużych Prędkości w Polsce”.
Projekt budowy systemu kolei dużych prędkości (KDP) w Polsce jest przedsięwzięciem cywilizacyjnym. W „Strategii Rozwoju Transportu do 2020 z perspektywą do 2030 roku” wskazano na potrzebę podjęcia ostatecznych decyzji związanych z ewentualną budową systemu kolei dużych prędkości uzupełnionego o tzw. Y do roku 2020.
Decyzja o przystąpieniu do realizacji projektu KDP będzie opierać się na odpowiednich analizach, wynikach prac studialnych oraz uwzględniać możliwości finansowe sfery publicznej. Decyzja w sprawie przystąpienia do budowy nowego systemu KDP powinna zostać podjęta również z uwzględnieniem całego kontekstu funkcjonowania systemu transportowego w kraju, tj. zapewnienia zrównoważonego i synergicznego rozwoju wszystkich gałęzi transportu ze szczególnym naciskiem na ich intermodalność.
Organizowane przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa wydarzenie będzie doskonałą okazją do spotkania reprezentantów instytucji i firm zaangażowanych w rozwój kolei oraz wymiany poglądów i doświadczeń w zakresie nowoczesnych form transportu kolejowego. Pozwoli na zaprezentowanie stanowiska ekspertów dotyczącego dostępnych rozwiązań w zakresie budowy i taboru dla Kolei Dużych Prędkości. Wyniki konferencji posłużą Ministerstwu Infrastruktury i Budownictwa do sporządzenia analizy dot. możliwości realizacji projektu Kolei Dużych Prędkości oraz przedstawienia jej wyników Radzie Ministrów.
Organizacja konferencji przyczyni się do promowania sektora kolejowego, a w szczególności możliwości jakie daje dalszy rozwój segmentu przewozów pasażerskich. Pozwoli to na oszacowanie grona potencjalnych zainteresowanych realizacją projektu.
Główne tematy konferencji:

  • Przedstawienie wyników przeprowadzonych prac studialnych w zakresie realizacji KDP w Polsce;
  • Kwestie bezpieczeństwa ruchu kolejowego w związku z budową Kolei Dużych Prędkości;
  • Wpływ realizacji projektu KDP na firmy działające w branży kolejowej;
  • Omówienie potencjału polskiej nauki.

Szczegółowe informacje na temat konferencji znajdują się tutaj.

 
(Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa)