Cała treść

Konsultacje pakietu “Otwarta i skomunikowana Europa”

8 czerwca 2017 r. Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje pakietu “Otwarta i skomunikowana Europa”. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zaprasza do przesyłania analiz i opinii, które zostaną wykorzystane do sformułowania stanowiska Polski, które będzie prezentowane na forum Rady UE.
Pakiet propozycji obejmuje działania mające na celu dalsze wspieranie otwartych i powiązanych rynków lotniczych w Unii Europejskiej i poza nią. Inicjatywy mają na celu ochronę konkurencji i współpracy w lotnictwie, ułatwią inwestycje w europejskie linie lotnicze oraz zwiększają wydajność europejskiej przestrzeni powietrznej.
Branża lotnicza jest silnym motorem tworzenia miejsc pracy, wzrostu gospodarczego i handlu. Otwarte i połączone rynki lotnicze mogą zaoferować loty do większej liczby miejsc na całym świecie. UE chce pozostać liderem w dziedzinie lotnictwa międzynarodowego, dobrze połączonego z szybko rozwijającymi się rynkami. Sukces europejskiego lotnictwa opiera się na otwartych i powiązanych rynkach lotniczych. Nowe propozycje powinny przynieść konkretne korzyści pasażerom, pracownikom i przemysłowi lotniczemu.

 
(Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa)