Cała treść

O jeden fotoradar więcej w Warszawie

W wyniku zintensyfikowanych działań Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym w dniu 5 czerwca 2017 roku fotoradar znajdujący się na ul Wybrzeże Kościuszkowskie (róg Karowej) w Warszawie włączony został do pracy w systemie CPD CANARD. Ponownie dba o bezpieczeństwo kierowców poruszających się po terenie miasta stołecznego Warszawy. Obecnie trwają prace na włączeniem do systemu CANARD kolejnych fotoradarów przejętych od stołecznej Straży Miejskiej.

 
(Źródło: Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym)