Cała treść

Ponad 230 mln zł dofinansowania na transport miejski w Kielcach

Poprawa mobilności miejskiej oraz większe wykorzystanie niskoemisyjnego transportu miejskiego ­– to główny cel inwestycji, na którą Gmina Kielce otrzyma 231 mln zł z Programu Polska Wschodnia (POPW). Umowy o dofinansowanie 2 projektów podpisano 14 czerwca br.
– Przyznane środki Kielce przeznaczą na wdrożenie inteligentnego systemu transportowego wraz z budową niezbędnej infrastruktury. Dzięki inwestycjom w zrównoważony transport miejski wzrośnie atrakcyjność miasta i poprawi się jakość życia jego mieszkańców – zaznaczył wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak.

Rozwój infrastruktury transportu publicznego w Kielcach

Celem pierwszego projektu jest zwiększenie wykorzystania oraz zapewnienie wysokiej jakości transportu publicznego w Kielcach. Projekt przyczyni się do zwiększenia udziału taboru niskoemisyjnego (autobusy hybrydowe) we flocie transportu publicznego. Wpłynie także na poprawę jakości funkcjonowania systemu komunikacji miejskiej (tablice informacyjne, bus-pasy, przystanki, pętla autobusowa).

Projekt dotyczy:

 • rozbudowy ul. Wapiennikowej w Kielcach wraz z rozbudową skrzyżowań: z ul. Ściegiennego i ul. Husarską oraz z ul. Ks. J. Popiełuszki i ul. Rtm. W. Pileckiego;
 • rozbudowy ul. Cmentarnej na odcinku od ul. Sandomierskiej do ul. Zielnej wraz z przebudową parkingu przy cmentarzu Cedzyna w Kielcach;
 • zakupu i montażu 30 szt. elektronicznych tablic informacyjnych;
 • zakupu 25 sztuk autobusów o napędzie spełniającym co najmniej normę Euro 6.
 • Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach

 
Celem drugiego projektu jest zwiększenie wykorzystania transportu miejskiego Kielc oraz jego obszaru funkcjonalnego, zapewniające wzrost mobilności jego mieszkańców i poprawę efektywności układów transportowych. Projekt wpłynie m.in. na skrócenie czasu podróży komunikacją miejską, integrację form transportu poprzez budowę Centrum Komunikacyjnego, gdzie zlokalizowany zostanie parking dla samochodów wraz z miejscami postojowymi dla rowerów. Budowa nowych połączeń podniesie przepustowość tras oraz czas przejazdu autobusów, co w bezpośredni sposób przyczyni się do zmniejszenia zużycia paliw używanych do napędzania pojazdów silnikowych.

Projekt obejmuje:

 • wdrożenie inteligentnego systemu transportowego (ITS) wraz z budową niezbędnej infrastruktury;
 • zakup i montaż automatów do sprzedaży biletów w autobusach komunikacji miejskiej;
 • zakup i montaż wewnętrznych tablic LCD „koralikowych” wizualizujących przebieg trasy danej linii;
 • doposażenie autobusów w urządzenia systemu zapowiedzi głosowych;
 • budowę przedłużenia ul. Olszewskiego w Kielcach w kierunku skrzyżowania ulic: Zagnańskiej z ul. Witosa;
 • budowę drogi na os. Dąbrowa II w Kielcach na odcinku od ul. Wincentego z Kielc do ul. Warszawskiej wraz z budową nowej pętli autobusowej;
 • budowę pętli autobusowej przy ul. Zagnańskiej w Kielcach wraz z rozbudową ul. Zagnańskiej od ul. Witosa do granicy miasta;
 • budowę Centrum Komunikacyjnego wraz z Systemem Informacji dla Pasażerów (przebudowa, rozbudowa i modernizacja istniejącego zespołu dworca autobusowego przy ul. Czarnowskiej 12 w Kielcach);
 • poprawę dostępności komunikacyjnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego poprzez rozbudowę ul. Domaszowskiej i ul. Żniwnej w Kielcach wraz z rozbudową skrzyżowania al. Tysiąclecia PP z al. Solidarności.

 
(Źródło: Ministerstwo Rozwoju)