Cała treść

141 mln zł na transport publiczny w Rzeszowie

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i miasto Rzeszów podpisały umowę na dofinansowanie projektu „Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie”.
Projekt realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Jego celem jest poprawa funkcjonalności transportu publicznego aglomeracji rzeszowskiej poprzez zapewnienie efektywnego transportu publicznego, co przyczyni się do zwiększenia potencjału rozwojowego i atrakcyjności aglomeracji rzeszowskiej oraz wzrostu mobilności mieszkańców.
Cel ten zostanie osiągnięty poprzez m.in.: zwiększenie udziału przyjaznego dla środowiska publicznego transportu w obsłudze mieszkańców, integrację transportu publicznego z komunikacją indywidualną, zwiększenie liczby pasażerów transportu publicznego, a w konsekwencji zmniejszenie liczby osób użytkujących samochody osobowe.
Koszt całkowity inwestycji wyniesie ponad 198 mln zł, kwota dofinansowania –  ponad 141 mln zł.

 
(Źródło: PARP)