Cała treść

System Roweru Metropolitalnego: przed przetargiem – dialog techniczny

Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot przygotowuje się do rozpisania przetargu na realizację projektu System Roweru Metropolitalnego. Zaprosiło więc działających na rynku operatorów do przedstawienia swoich ofert w ramach dialogu technicznego.
System Roweru Metropolitalnego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot (pełna nazwa projektu, w skrócie SRM) pozwolić ma potencjalnym użytkownikom nie tylko swobodnie poruszać się po Trójmieście, ale także po terenie 11 kolejnych gmin OMG-G-S, które przyłączyły się do projektu.
Planowany system będzie zintegrowany z węzłami przesiadkowymi, przez co mieszkańcy obszarów nim objętych będą mogli wygodnie łączyć ze sobą różne środki komunikacji i – jadąc do pracy – przesiadać się z roweru prosto na pociąg czy autobus. Dodatkowym udogodnieniem będzie integracja SRM z Systemem Biletu Metropolitalnego (e-bilet).
Przygotowując się do rozpisania przetargu, Stowarzyszenie postanowiło skorzystać z opcji dialogu technicznego i zaprosiło niedawno do Gdańska operatorów systemów rowerów publicznych, żeby przedstawili swoje oferty.
Z zaproszenia skorzystały trzy firmy: Nextbike (operator roweru publicznego m.in. w Warszawie), BikeU (działający w Krakowie) oraz Fullco – polski przedstawiciel firmy PBSC, która na rynek polski dopiero wchodzi, a teraz już zarządza rowerem publicznym m.in w Londynie i wielu miastach Stanów Zjednoczonych.
– Z rozmów wynika, że firmy oferują gotowe produkty, a wszelkie modyfikacje wiążą się ze znacznym wzrostem kosztów realizacji projektu – mówi Krzysztof Perycz-Szczepański, koordynator projektu SRM w Stowarzyszeniu OMG-G-S. – Tymczasem w Systemie Roweru Metropolitalnego chcieliśmy te rozwiązania jednak mocno dopasować do specyfiki naszego projektu i zastosować najnowocześniejszy na rynku system rowerów czwartej generacji. W Polsce funkcjonuje on obecnie tylko w Krakowie i to na ograniczonym, znacznie mniejszym od naszego, terenie.
Ponieważ jednym z kluczowych zagadnień w SRM ma być jego integracja z Biletem Metropolitalnym, w rozmowach z operatorami udział wzięli także przedstawiciele Biura Integracji Transportu. Ta instytucja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego odpowiada m.in właśnie za przygotowanie i wdrożenie wspólnego dla całego Pomorza biletu.
– Pracownicy Biura przedstawili operatorom nasze oczekiwania w zakresie integracji roweru publicznego z Biletem Metropolitalnym i były to bardzo cenne rozmowy – ocenia Krzysztof Perycz-Szczepański. – Z jednej strony operatorzy będą musieli się trochę dostosować w tym obszarze, a z drugiej, przez to, że e-bilet jest jeszcze w fazie projektowej, również może przejść modyfikacje w taką stronę, żeby łatwiej móc zintegrować się z funkcjonującymi już systemami rowerów publicznych.
Operatorzy przywieźli oczywiście ze sobą rowery, przeprowadzono krótkie testy w terenie.
Już teraz wiadomo, że w SRM nie będzie jednośladów dziecięcych ani modeli typu cargo, umożliwających m.in przewóz małych dzieci.
– Nastawiamy się na rowery konwencjonalne i ze wspomaganiem elektrycznym – podkreśla Krzysztof Perycz-Szczepański. – Rozważaliśmy możliwość rowerów cargo, ale ostatecznie się z tego wycofaliśmy. Sam pomysł jest dobry, ale sposób dystrybucji w systemie roweru publicznego byłby bardzo nieefektywny, po prostu drogi.
Choć środki na realizację metropolitalnego roweru publicznego są już właściwie zarezerwowane, Stowarzyszenie OM G-G-S do końca czerwca złożyć musi formalny wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie projektu w ramach mechanizmu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych RPO dla Województwa Pomorskiego (dofinansowanie zakupu ok. 3,5 tys. rowerów, stacji i zaplecza technicznego wyniesie do 85 proc. wartości projektu, jego całkowity koszt to 21,5 mln zł).
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę i operatora SRM nastąpi jesienią 2017 r.
Uwzględniając wysoce prawdopodobne odwołania uczestników przetargu (na to wskazują doświadczenia innych miast Polski), rozstrzygnięcie przetargu nastąpi wiosną 2018 r. Wszyscy uczestnicy dialogu technicznego zakładają podobny czas budowy systemu. Wynika z tego, że jesienią 2018 r. SRM będzie można wdrożyć pilotażowo, a z wersji pełnej mieszkańcy metropolii zaczną korzystać w 2019 r.
Stowarzyszenie nie wyklucza, że przed rozpisaniem przetargu dialog techniczny z potencjalnymi operatorami odbędzie się po raz kolejny.
– Być może warto będzie pewne kwestie zweryfikować raz jeszcze, poza tym realizacja Biletu Metropolitalnego także idzie cały czas do przodu – tłumaczy koordynator SRM.

 
(Źródło: Urząd Miejski w Gdańsku)