Cała treść

Kraków otrzymał dofinansowanie na studium wykonalności metra

Komisja Europejska przyznała dofinansowanie dla projektu pn. „Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie”. Jeszcze w tym roku, najpewniej w sierpniu, Kraków ogłosi przetarg na wykonanie studium, a rezultat tych prac poznamy w 2019 r. Dokument odpowie na pytanie, w jakim kierunku miasto powinno rozwijać bezkolizyjny transport szynowy.
W lutym Kraków złożył do Komisji Europejskiej wniosek w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (CEF – Connecting Europe Facility), aby starać się o dofinansowanie do „Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie”. Ogółem z Polski do konkursu CEF wpłynęło 20 projektów, ale tylko 10 spośród nich uzyskało aprobatę Komisji Europejskiej, w tym wniosek Gminy Miejskiej Kraków. Informację o rekomendacji dla krakowskiego projektu 23 czerwca ogłosiło na swojej stronie internetowej Ministerstwo Rozwoju.
– Kraków jako jedyny samorząd w Polsce został zakwalifikowany do finansowania w konkursie „Łącząc Europę” – podkreślił zastępca prezydenta Krakowa Tadeusz Trzmiel. – Nasz wniosek został złożony w oparciu o dwa dokumenty: koncepcję linii metra, która była opracowana na kierunkach wschód–zachód o długości 21 km, oraz o studium rozwoju systemów transportowych Krakowa, w tym metra. Te argumenty przeważyły o tym, że Unia Europejska uznała krakowski projekt za wart dofinansowania – uściślił wiceprezydent.
Studium ma dać odpowiedź na pytanie, w jakim zakresie należy budować bezkolizyjną komunikację szynową, aby usprawnić ruch tramwajowy w Krakowie: czy  najlepszym rozwiązaniem jest metro ciężkie, czy metro lekkie, a więc w pierwszej kolejności tramwaj w tunelu. – Jesteśmy zdeterminowani, by wykonać w pierwszym etapie odcinek o długości około 8-9 km pomiędzy rondem Grzegórzeckim a AGH, tak żeby odciążyć ruch tramwajowy w pierwszej obwodnicy – zaznaczył wiceprezydent.
Wartość projektu to 2 370 000 euro (czyli około 10 mln zł), z czego 1 375 000 euro będzie współfinansowane ze środków UE. Resztę pokryje Gmina Miejska Kraków z własnego budżetu.
Uzyskanie dofinansowania do studium to także realizacja jednego z punktów referendum z 2014 r., w którym mieszkańcy Krakowa opowiedzieli się za budową metra.

 
(Źródło: Urząd Miasta Krakowa)