Cała treść

KE pozytywnie oceniła 4 projekty PKP PLK w III naborze CEF

Komisja Europejska pozytywnie oceniła 4 wnioski PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. złożone w III naborze instrumentu finansowego „Łącząc Europę” (CEF), w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2014 – 2020. Unijne wsparcie na realizację 4 projektów wyniesie ponad 3 mld zł (816 mln EUR).
– Bardzo się cieszę, że kolejne projekty kolejowe uzyskują akceptację Komisji Europejskiej. Świadczy to o dużej skuteczności działań PKP PLK. Inwestycje, dla których uzyskano dofinansowanie, jako elementy sieci TEN-T, mają istotne znaczenie dla całej Unii Europejskiej – powiedział podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Bittel.
Zaakceptowane przez komisję projekty dotyczą budowy systemu ERTMS/ETCS na liniach sieci bazowej TEN-T, modernizacji linii E75 Rail Baltica z Białegostoku do Ełku, a także przebudowy linii E30 z Kędzierzyna Koźla do Opola oraz linii E65 z Będzina do Zebrzydowic.
Projekty przewidują kompleksową modernizację ww. szlaków kolejowych oraz stacji znajdujących się tych trasach, co pozwoli na zwiększenie komfortu podróży pasażerów kolei oraz skróci czas transportu towarów. W ramach inwestycji zmodernizowane zostaną również urządzenia sterowania ruchem oraz przejazdy kolejowo-drogowe.
PKP PLK są największym beneficjentem środków CEF. W ramach trzech przeprowadzonych do tej pory naborów 21 projektów otrzymało łącznie 17,5 mld zł wsparcia. Dofinansowanie przyznano wtedy m.in. dla modernizacji linii Warszawa-Białystok, Warszawa-Poznań, Poznań – Wrocław, Kraków – Katowice oraz przebudowy warszawskiego węzła kolejowego i linii aglomeracyjnych w Krakowie.
Konkurs CEF to nowy instrument dofinansowania inwestycji infrastrukturalnych w perspektywie 2014-2020. Program jest zarządzany bezpośrednio przez Komisję Europejską. Aplikacje beneficjentów są oceniane przez niezależnych ekspertów Komisji. Propozycja Komisji Europejskiej wymaga jeszcze akceptacji państw członkowskich w ramach Komitetu CEF.

 
(Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa)