Cała treść

Porozumienie dla rozwoju kolei aglomeracyjnej we Wrocławiu

Wrocław podpisał porozumienie z urzędem marszałkowskim dotyczące wspólnych działań na rzecz rozwoju kolei aglomeracyjnej. Prezydent Rafał Dutkiewicz zadeklarował gotowość gminy do partycypowania w kosztach.
Przedstawiciele Samorządu Województwa Dolnośląskiego oraz Gminy Wrocław, podpisali list intencyjny w sprawie rozwoju kolei aglomeracyjnej. Jego następstwem ma być również stosowne porozumienie ze szczegółowymi warunkami współpracy w tym zakresie.
Obie strony zadeklarowały że będą wspólnie działać na rzecz poprawy kolejowej oferty przewozowej w obrębie Wrocławia i aglomeracji. Chodzi szczególnie o zwiększenie liczby połączeń kolejowych.
 – Gmina Wrocław deklaruje gotowość do partycypacji w kosztach związanych ze zwiększeniem obecnej (tj. funkcjonującej zgodnie z rozkładem jazdy na rok 2017) oferty przewozów kolejowych realizowanych w ramach Wrocławskiej Kolei Aglomeracyjnej – czytamy w liście intencyjnym.
Wcześniej porozumienie podpisało ponad 20 podwrocławskich gmin.
Oprócz wspólnego finansowania przejazdów, ze strony samorządowców padła także deklaracja o zapewnieniu lepszej koordynacji tych połączeń z istniejącą ofertą lokalnej komunikacji publicznej.
Dolnoślązacy, w tym wrocławianie, coraz chętniej  wybierają podróż koleją, zarówno dojeżdżając do stolicy regionu, jak i poruszając się w jej granicach administracyjnych. Dlatego rozwój i rozbudowa systemu połączeń w ramach Wrocławskiej Kolei Aglomeracyjnej jest wzywaniem i szansą, którą należy wykorzystać – mówi Rafał Dutkiewicz, Prezydent Wrocławia.
Porozumienie samorządu województwa z gminą Wrocław to naturalne uzupełnienie zarówno rozmów prowadzonych z innymi samorządami, jak i trwającego już od wielu miesięcy dialogu dotyczącego tworzenia Kolei Miejskiej we Wrocławiu jako części Wrocławskiej Kolei Aglomeracyjnej.
− Właśnie do współpracy przy dalszym rozwoju i rozbudowie Wrocławskiej Kolei Aglomeracyjnej dołączyła Gmina Wrocław. Oznacza to, że jeszcze w tym roku zwiększy się liczba połączeń na trasie naszej aglomeracji. Pod względem wzrostu liczby pasażerów Dolny Śląsk jest liderem w całym kraju. Przez ostatnie trzy lata liczba połączeń aglomeracyjnych wzrosła ze 136 do 170 par pociągów, to 340 połączeń każdego dnia – podkreśla Jerzy Michalak, Członek Zarządu Województwa.
Wrocławska Kolej Aglomeracyjna to dzisiaj prawie 20% całego kolejowego ruchu pasażerskiego na Dolnym Śląsku. Istniejąca infrastruktura, potrzeby komunikacyjne stolicy Dolnego Śląska i jego otoczenia oraz rosnący problem zanieczyszczenia powietrza i smogu powodują, że potencjał do dalszego rozwoju jest bardzo duży.
Wykorzystanie tego potencjału wymaga dodatkowych nakładów finansowych na poprawę infrastruktury kolejowej, poszerzenia oferty przewozowej oraz jej skoordynowania z ofertą poszczególnych gmin, a także zapewnienia możliwie najbardziej komfortowych warunków przejazdów. Pierwszy z poruszanych aspektów to głównie domena PKP. Pozostałe są przedmiotem działań samorządu województwa oraz jego współpracy z samorządami lokalnymi.

 
(Źródło: Urząd Miejski Wrocławia)