Cała treść

Kolejny krok w stronę Poznańskiej Kolei Metropolitalnej

Ruszają prace nad studium wykonalności dla projektu budowy trzeciego toru od  dworca kolejowego Poznań Główny do stacji Poznań Wschód. Do połowy 2019 roku przygotuje je wybrane w przetargu konsorcjum firm Biuro Projektów Komunikacyjnych z Poznania i Schuessler-Plan Inżynierzy Sp. z o.o. z Warszawy. Umowę z wykonawcą opracowania podpisali przedstawiciele finansujących jego powstanie Miasta Poznań, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Koszt powstania studium to 1,5 mln zł brutto.
Studium wykonalności ma m.in. odpowiedzieć na pytania – w jaki sposób przeprowadzić przeprawę przez Wartę i Cybinę, jaką infrastrukturę trzeba zbudować oraz czy wybudowany powinien zostać  jeden czy – być może – dwa nowe tory. Wnioski płynące z tej analizy pozwolą dokładniej oszacować koszty tej inwestycji. Według wstępnych szacunków może ona pochłonąć nawet miliard złotych.
Budowa dodatkowego toru na 4-kilometrowym odcinku między Poznaniem Wschód a Poznaniem Głównym ma być podstawową inwestycją, która poprawi przepustowość Poznańskiego Węzła Kolejowego. Dziś, przy wzmożonym ruchu, jest ona wykorzystywana w godzinach szczytu do maksimum. W ciągu doby kursuje tu ok. 180 pociągów – m.in. w kierunku Wągrowca, Gniezna i Wrześni, oraz dalej w kierunku Warszawy lub Gdyni.
Poprawa przepustowości jest kluczowa dla stworzenia Poznańskiej Kolei Metropolitalnej, która ma być podstawą zintegrowanego, zrównoważonego systemu komunikacji publicznej w mieście i aglomeracji poznańskiej. Zakłada się, że ma ona docierać do miast położonych przy dziewięciu liniach kolejowych w promieniu do 50 km od Poznania. Projekt Poznańskiej Kolei Metropolitalnej zakłada rozwój połączeń aglomeracyjno-regionalnych oparty o znaczne zwiększenie częstotliwości kursowania pociągów w kierunku wschodnim i północno-wschodnim w granicach miasta Poznania.
– Kolej jest jednym z najważniejszych elementów transportu zbiorowego  na terenie aglomeracji poznańskiej i samego Poznania. Dziesięć linii kolejowych odchodzących promieniście od Poznania, a w przyszłości także linia okólna, gwarantuje to że ludzie z rejonu aglomeracji, a także dalszych części województwa będą dowożeni szybko i skutecznie. – tłumaczy Maciej Wudarski, zastępca prezydenta Miasta Poznania. – Wiele zależy nie tylko od infrastruktury, ale także od ilości pociągów, które będą na te tory kierowane. Założony takt kursowania pociągów co 30 minut w godzinach szczytu wymaga tego, żeby bardzo mocno obciążony węzeł od Poznania Wschód do Poznania Głównego został przebudowany. Bez komunikacji zbiorowej i kolejowej nie odkorkujemy Poznania. Najważniejsze jest wspólne myślenie i pokazanie kierunków działań. To też oddziałuje i jest przenoszone na mieszkańców aglomeracji, którzy powoli zmieniają swoje zachowania komunikacyjne wybierając transport zbiorowy. – dodaje Wudarski.
Dodatkowy tor lub tory od stacji Poznań Główny do Poznań Wschód będzie mógł być również wykorzystywany – w trakcie zakłóceń eksploatacyjnych – także do prowadzenia ruchu pociągów dalekobieżnych, a inwestycja ta może się ponadto przyczynić się do likwidacji wąskiego gardła w Korytarzu Transportowym Bałtyk – Adriatyk.
Podpisana 4 lipca br. umowa będzie wypełnieniem zapisów porozumienia o współpracy przy opracowywaniu studium wykonalności i stworzeniu raportu oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko, które w październiku ub. roku zawarły PKP Polskie Linie Kolejowe SA, Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz Miasto Poznań, a także zawartej między nimi w styczniu br. umowy dotyczącej współfinansowania opracowania studium wykonalności. Koszty tego studium w 1/3 pokryje każdy z partnerów, a jego zakończenie  zaplanowano na połowę 2019 roku.

(Źródło: Urząd Miasta Poznania)