Cała treść

Polskie wnioski z obszaru transportu przekazane Komisji Europejskiej w ramach konkursu CEF Transport Blending 2017

W ramach zakończonego naboru CEF Transport Blending 2017 Ministerstwo Rozwoju zatwierdziło 6 wniosków o dofinansowanie, które następnie zostały przekazane do oceny Komisji Europejskiej (KE). Łączna wartość złożonych projektów to 842 mln euro, z czego wnioskowany wkład CEF wynosi 208 mln euro. 4 wnioski o dofinansowanie zostały złożone przez polskie podmioty.
Konkurs obejmował środki puli ogólnej CEF, co oznacza, że polskie projekty konkurują o środki z wnioskodawcami ze wszystkich krajów UE. Ich wartość wynosi ok. 492 mln euro, z czego wnioskowany wkład UE ok. 137,6 mln euro. Wszystkie projekty zgłoszone w konkursie są przedsięwzięciami o charakterze inwestycyjnym.
W ogłoszonym 8 lutego 2017 r. konkursie na dofinansowanie projektów z sektora transportu ze środków Instrumentu “Łącząc Europę” (CEF) KE udostępniła środki w wysokości ok. 1 mld euro. Pierwszy termin naboru wniosków upłynął 14 lipca 2017 r. Drugi termin dla składania wniosków w konkursie KE wyznaczyła na 30 listopada br.
CEF Transport Blending 2017 jest pierwszym konkursem ogłoszonym przez KE ze środków CEF, który w ramach montażu finansowego łączy wsparcie z grantów oraz obowiązek zapewnienia finansowania zwrotnego.
O ostatecznym zakwalifikowaniu projektów do wsparcia oraz o wysokości dofinansowania będzie decydować KE. Wyniki konkursu mają być znane w grudniu 2017 r.

 
(Źródło: Ministerstwo Rozwoju)