Cała treść

Transport miejski w Wielkopolsce z unijnym dofinansowaniem

10 lipca 2017 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego w imieniu Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 – 2020 (WRPO 2014+) podpisał umowy o dofinansowanie projektów Konina, Leszna i Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego (MPK) w Gnieźnie, dotyczących inwestycji w obszarze transportu miejskiego i tzw. niskiej emisji.
Konin, Leszno i Gniezno zrealizują projekty w ramach tzw. Obszarów Strategicznej Interwencji (OSI), wpisujące się w Poddziałanie 3.3.1 WRPO 2014+ „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego”, na które otrzymają wsparcie w wysokości ponad 48,6 mln zł. Prace obejmą rozbudowę i modernizację infrastruktury transportu publicznego.
Miasto Konin pozyskało wsparcie w wysokości ponad 23 mln złotych na „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI”. W ramach przedsięwzięcia m.in. zakupionych zostanie 8 niskoemisyjnych autobusów, wybudowane zostaną drogi rowerowe na terenie KOSI, utworzonych zostanie 15 punktów przesiadkowych typu bike&ride i uruchomiona zostanie wypożyczalnia rowerów miejskich. – Ważnym efektem realizacji projektu będzie spadek emisji gazów cieplarnianych – powiedział Prezydent Józef Nowicki.
Wagę korzystania ze strategii niskoemisyjnych podkreślał też Łukasz Borowiak, Prezydent Leszna. Promocja czystego transportu to główny cel projektu Miasta Leszno pn. które dzięki przyznanym z WRPO 2014 + środkom m.in. zakupi 8 autobusów elektrycznych o pojemności 70 osób, wybuduje 2 pętle autobusowe oraz zainstaluje w autobusach biletomaty mobilne. Leszno otrzymało na to przedsięwzięcie dofinansowanie w wysokości prawie 14 mln złotych.
Z kolei Miejskie Przedsiębiorstwo Transportowe w Gnieźnie realizować będzie projekt budowy systemu integrującego transport publiczny z gminami ościennymi. – Ważnym elementem projektu jest przebudowa zajezdni, której parametry zostaną dostosowane do najbardziej rygorystycznych wymogów środowiskowych – podkreślił Piotr Stasiak, Prezes Zarządu MPK w Gnieźnie. Projekt zakłada modernizację elewacji oraz wymianę źródeł ciepła w celu eliminacji paliw stałych, a także zakup 12 autobusów spełniających normę emisji spalin Euro 6, z klimatyzowanymi przedziałami dla kierowcy i pasażerów.
Przypomnijmy, że OSI ośrodków subregionalnych to dodatkowe koperty finansowe przewidziane w ramach WRPO 2014+ na przedsięwzięcia związane z eliminowaniem barier rozwojowych miejskich obszarów funkcjonalnych: Piły, Konina, Leszna i Gniezna. Wysokość puli środków dla poszczególnych OSI została wyznaczona na podstawie liczby mieszkańców tych obszarów. Łącznie pula środków przyznanych dla OSI w ramach WRPO 2014+ wynosi ok. 99,2 mln euro (w tym ok. 88 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a 11,2 mln euro z Europejskiego Funduszu Społecznego).
Dotychczas w ramach Poddziałania 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” Zarząd Województwa Wielkopolskiego wybrał projekty na łączną kwotę dofinansowania ponad 270 mln zł.

 
(Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego)