Cała treść

Forum Transportu Publicznego – nowe technologie i bezpieczeństwo

Jak gospodarować środki z UE na rzecz rozwoju transportu publicznego? Jak zrównoważyć mobilność miejską? Jak poprawić bezpieczeństwo korzystania z transportu zbiorowego? Jak zmniejszyć niekorzystne oddziaływanie transportu miejskiego na środowisko? To tylko niektóre z tematów, które będą poruszone podczas III edycji “Forum Transportu Publicznego – nowe technologie i bezpieczeństwo”, które odbędzie się 30 sierpnia br. w Warszawie.
Celem ogólnym dla systemu komunikacji zbiorowej jest optymalna realizacja potrzeb przewozowych pasażerów poprzez wykorzystanie dostępnych technologii. Zaproszeni eksperci w zwięzłej formie przekażą pełen zakres praktycznych informacji dotyczący tej tematyki, szczególnie istotnej po rozpoczęciu kolejnego okresu budżetowego Unii Europejskiej.
Organizatorzy wydarzenia zapraszają do bezpłatnej rejestracji przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego,  operatorów publicznego transportu zbiorowego, przedstawicieli instytucji rządowych i samorządowych, przedstawicieli ministerstw i urzędów centralnych.
Patroni honorowi konferencji: Jacek Krupa – Marszałek Województwa Małopolskiego, Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego, Elżbieta Anna Polak – Marszałek Województwa Lubuskiego, ZTM Lublin.
Na forum wystąpią:

  • Elżbieta Anna Polak – Marszałek Województwa Lubuskiego
  • Jerzy Lejk – Prezes zarządu, Metro Warszawskie
  • Łukasz Puchalski – dyrektora ZDM i Pełnomocnik Prezydenta m. st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej, Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie
  • Grzegorz Malec – Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie
  • Marcin Maksymiuk – Prawnik, specjalista w Dziale Monitoringu Prawnego i Ekspertyz w Biurze Związku Powiatów Polskich, Redaktor internetowego Dziennika Warto Wiedzieć

Podczas trzeciej edycji wydarzenia odbędzie się Konkurs „Asy Transportu Publicznego”. Konkurs ma na celu uhonorowanie najlepszych miast, osób i firm mających znaczący wpływ na kształt i rozwój rynku transportu publicznego w Polsce. Kapituła na podstawie nadesłanych zgłoszeń oraz własnej wiedzy i doświadczenia dokona wyboru laureatów Konkursu. W Kapitule Konkursu pod przewodnictwem Prof. Wojciecha Suchorzewskiego, zasiadają osoby cieszące się autorytetem i uznaniem w polskim środowisku transportowym.
Termin nadsyłania zgłoszeń mija 21 lipca.
Miejsce konferencji: Centrum Bankowo-Finansowe „Nowy Świat” S.A., ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa.
Szczegółowe informacje na temat wydarzenia znajdują się tutaj.

 
(Źródło: Polski Instytut Rozwoju Biznesu Sp. z o.o.)