Cała treść

W Lublinie powstanie Centrum Inteligentnego Przemysłu

Miasto Lublin, URSUS S.A. oraz TUM International GmbH (spółka reprezentująca Politechnikę Monachijską) rozpoczynają prace nad budową Centrum Inteligentnego Przemysłu w Lublinie. Strony podpisały w Bawarii porozumienie dotyczące współpracy przy realizacji fazy przygotowawczej projektu.
Porozumienie jest efektem wcześniejszych rozmów przedstawicieli Miasta i URSUS S.A. w trakcie tegorocznej edycji Targów w Hanowerze. Już w listopadzie 2016 r. Dyrektor Zarządzający TUM International GmbH, Daniel A. Gottschald, złożył wizytę w Lublinie, gdzie spotkał się z przedstawicielami Urzędu Miasta Lublin, Politechniki Lubelskiej, Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego S.A oraz firmy URSUS S.A. Celem rozpoczętej współpracy jest stworzenie w Lublinie Centrum Inteligentnego Przemysłu – zintegrowanego parku przemysłowego o powierzchni ok. 140 ha, którego powstanie pomoże w przyciąganiu inwestorów krajowych oraz zagranicznych z wybranych sektorów, tworząc jednocześnie płaszczyzny współpracy z lokalnymi dostawcami.
– Rewitalizacja terenów poprzemysłowych po byłej Fabryce Samochodów Ciężarowych jest jednym z ważnych obszarów podpisanego przeze mnie Kontraktu dla Lublina na lata 2014-2018 w kontekście przyciągania inwestorów i troski o lokalnych przedsiębiorców. To także kolejny krok Miasta Lublin w realizacji Strategii Rozwoju 2013-2020 w zakresie rozwoju lubelskiej gospodarki. W ten sposób odbudowujemy ważny sektor motoryzacyjny, który ma w Lublinie tak silne tradycje. – mówi dr Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.
Centrum Inteligentnego Przemysłu, które ma powstać w wyniku porozumienia, a także Lubelski Klaster Motoryzacyjny i Maszynowy, nad którego powołaniem prowadzone są obecnie prace, to elementy budowanego w Lublinie ekosystemu „Lubelska Wyżyna Motoryzacyjna i Maszynowa”, mającego na celu wzrost konkurencyjności lubelskiego przemysłu.
– Sukces działalności Podstrefy Specjalnej Strefy Ekonomicznej pokazał, że nasze miasto ma potencjał, by stać się centrum przyszłościowego przemysłu 4.0. Dowodzą temu również między innymi marcowa decyzja o ulokowaniu w Lublinie Centrum Elektromobilności oraz sukcesy lubelskich innowacyjnych przedsiębiorstw: od tych niewielkich, jak startup Nexbio, po duże firmy budujące swoją międzynarodową renomę, jak URSUS S.A. Jestem pewny, że świadoma orientacja gospodarki miasta na nowoczesny, inteligentny przemysł, którego sercem będą tradycyjnie industrialne tereny byłej Fabryki Samochodów Ciężarowych, pozwoli na osiągnięcie poziomu rozwoju takich miast jak Wrocław i Poznań w 2025 roku – mówi dr Mariusz Sagan – Dyrektor Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublin, który podpisał porozumienie w imieniu Gminy Lublin.
Integralnym elementem projektu jest rozwój współpracy technologicznej lubelskich firm z Politechniką Monachijską (TUM) jako jednym z wiodących na świecie ośrodków w obszarze elektromobilności oraz wprowadzania standardów Przemysłu 4.0. Bawarska strona porozumienia reprezentowana jest przez TUM International GmbH, będące globalnym centrum kompetencji w zakresie rozwoju terenów przemysłowych oraz budowy i zarządzania centrami transferu technologii, stale współpracującym między innymi z firmami SIEMENS AG oraz Evonik.

 
(Źródło: Urząd Miasta Lublin)