Cała treść

Projekt FLOW opublikował 15 ciekawostek dla miast w zakresie ruchu pieszego i rowerowego oraz korków ulicznych

Korki uliczne są problemem dla każdego – w szczególności dla władz miast, które stoją przed szeregiem wyzwań związanych z jakością życia, bezpieczeństwem na drogach czy jakością powietrza. Projekt FLOW zebrał 15 ciekawostek na temat wpływu ruchu pieszego i rowerowego na zakorkowanie miasta.
Prawie połowa europejskich polityków i urzędników martwi się korkami, wprowadzając działania na rzecz ruchu pieszego (41%) i rowerowego (48%). Zaskoczeniem dla wszystkich osób obawiających się korków może być fakt, że w rzeczywistości działania te mogą pomóc w ograniczeniu korków w miastach.
W skrócie, aktywne podróżowanie może być częścią rozwiązania służącego zwiększeniu przepustowości i poprawie płynności ruchu dla wszystkich użytkowników dróg.
Co dzieje się, gdy usuwa się pas jezdni przeznaczony dla samochodów w celu wytyczenia nowej drogi rowerowej? Lub gdy pieszym daje się więcej czasu na przekroczenie ruchliwej ulicy? Kilka miast podjęło takie działania i dokonało pomiaru rezultatów.
Ciekawostki FLOW wskazują, że działania na rzecz ruchu pieszego i rowerowego mogą nie tylko poprawić warunki dla samych pieszych i rowerzystów, ale również pomóc w zmniejszeniu korków. Opisano w nich – prawdopodobnie zaskakujące – wyniki ogólnej efektywności transportu uzyskane w wyniku poprawiania warunków ruchu pieszego i rowerowego.
Z treścią publikacji w języku polskim można zapoznać się tutaj.

 
(Źródło: Eltis)