Cała treść

Instytut Kolejnictwa podpisał list intencyjny z Euroloop Sp. z o.o.

26 lipca br., w siedzibie Instytutu Kolejnictwa w Warszawie, podpisany został list intencyjny  pomiędzy Instytutem Kolejnictwa, a firmą EUROLOOP, dotyczący podjęcia współpracy na rzecz rozwoju nowoczesnych rozwiązań transportowych opartych na technologii Hyperloop.
Instytut Kolejnictwa reprezentował Dyrektor dr inż. Andrzej Żurkowski natomiast firmę EUROLOOP reprezentowali: Prezes Zarządu i założyciel firmy – Marek Gutt-Mostowy oraz Piotr Krzemiński – Dyrektor Operacyjny i ds. PR.
Strony listu, kierując się potrzebą rozwoju nowoczesnych rozwiązań transportowych i włączenia się w realizację założeń programów gospodarczych Rządu Rzeczpospolitej Polskiej, a w szczególności Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, wyraziły wolę współpracy głównie, choć nie tylko, w zakresie legislacji, standaryzacji oraz systemów zarządzania ruchem.
-Dostęp do zasobów, jakimi dysponuje Instytut Kolejnictwa jest niezbędny przy projekcie tak interdyscyplinarnym jak badania i rozwój technologii Hyperloop. Cieszymy się, że Instytut wesprze nas swoją wiedzą, doświadczeniem i dostępem do nowoczesnych laboratoriów – powiedział Marek Gutt-Mostowy.
Zgodnie z założeniami, Hyperloop ma być systemem transportowym wykorzystującym kapsuły pasażerskie lub towarowe poruszające się w tubie o obniżonym ciśnieniu. Takie warunki pozwalają na niemal całkowite zredukowanie oporów powietrza, a co za tym idzie, podróż z prędkościami do ok. 1200 km/h. Wymyśloną przed laty ideę wskrzesił w 2013 roku Elon Musk, szef m.in. firm Tesla i SpaceX. Firma EUROLOOP wywodzi się bezpośrednio z zespołu, który zdobył główną nagrodę, za najbardziej innowacyjną kapsułę, w konkursie organizowanym przez Elona Muska w styczniu tego roku, wyprzedzając ponad 1200 drużyn z całego świata. Zgodnie z jej założeniami, nowa technologia w pierwszej kolejności ma służyć do przewozu towarów, a transport ludzi to kwestia przynajmniej 10-15 lat.
– Polska ma doskonały dostęp do terminali kontenerowych, rośnie do miana europejskiego węzła towarowego, a docelowo ma się tu kończyć Nowy Jedwabny Szlak. To jest ogromny potencjał do wykorzystania dla technologii Hyperloop – podkreślił Marek Gutt-Mostowy.

 
(Źródło: Instytut Kolejnictwa)