Cała treść

Ponad 112 mln złotych z Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na lepsze funkcjonowanie transportu publicznego w Opolu

17 sierpnia br. Centrum Unijnych Projektów Transportowych podpisało z Miastem Opole umowę o dofinansowanie, która umożliwi poprawę funkcjonowania transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu w obrębie stacji kolejowej Opole -Wschód.
Miasto Opole otrzyma ponad 112 mln złotych z Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, zgodnie z umową na dofinansowanie projektu „Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód”, którego całkowita wartość wynosi prawie 180 mln złotych,
Inwestycja umożliwi skomunikowanie dzielnic Opola  poprzez przebudowanie i rozbudowanie infrastruktury drogowej, uruchomienie nowych połączeń autobusowych oraz zwiększenie dostępności komunikacji zbiorowej.
Powstanie jeden trzypoziomowy układ komunikacyjny umożliwiający uprzywilejowanie i efektywniejsze wykorzystanie komunikacji zbiorowej. Zbudowany zostanie m.in. autobusowy węzeł przesiadkowy, a na estakadzie i w tunelu powstaną buspasy. Projekt obejmuje ponadto  przebudowę odcinków dróg, budowę obiektów inżynierskich i murów oporowych w ciągach projektowanych dróg, budowę parkingu P&R, 2 parkingów B&R, ciągów pieszych i rowerowych,  sygnalizacji świetlnej oraz przygotowanie infrastruktury pod budowę systemu informacji pasażerskiej. Powstanie również niezbędna infrastruktura umożliwiająca  wdrożenie systemu ITS (Inteligentnego Systemu Transportowego).
Projekt pozytywnie wpłynie na rozwój i integrację systemów publicznego transportu zbiorowego w Opolu, na zmniejszenie zatłoczenia motoryzacyjnego, płynność ruchu oraz ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne miasta i jego okolic.
Zakończenie realizacji projektu przewidziane jest na koniec 2020 roku.

 
(Źródło: CUPT)