Cała treść

Konkurs na realizację projektu dotyczącego powołania i funkcjonowania rady ds. kompetencji w sektorze motoryzacyjnym

2 października br. rozpocznie się nabór wniosków w konkursie na realizację projektu mającego na celu powołanie i funkcjonowanie Rady ds. Kompetencji w sektorze motoryzacyjnym (z uwzględnieniem elektromobilności, dz. 2.12 POWER). Dofinansowanie jest przeznaczone na projekt skierowany do interesariuszy sektora motoryzacyjnego (z uwzględnieniem elektromobilności) zainteresowanych powołaniem i funkcjonowaniem Sektorowej Rady ds. Kompetencji w ww. sektorze, dzięki której możliwe będzie dostosowania kompetencji pracowników do potrzeb funkcjonujących w tym sektorze pracodawców. Wnioski mogą składać m.in. przedsiębiorcy, partnerzy społeczni i gospodarczy, organizacje pracodawców i samorządu gospodarczego. Pula środków w konkursie to 2,2 mln zł, a maksymalna wysokość dofinansowania to 100% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu.

(Źródło: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości)