Cała treść

Łódzkie: 114 mln zł na rozwój transportu rozdane

Zarząd Województwa Łódzkiego zatwierdził listę projektów wybranych do dofinansowania z pieniędzy unijnych w ramach konkursu na „Niskoemisyjny transport miejski”. Na konkurs przeznaczono blisko 114 mln zł.
– Wybieraliśmy projekty, które w najwyższym stopniu odpowiadają na potrzeby mieszkańców naszego regionu – mówił marszałek Witold Stępień na konferencji w Pabianicach. – Najbardziej zależało nam na integracji różnych systemów transportu zbiorowego, zwłaszcza zintegrowanie podsystemów zbiorowego transportu publicznego miast województwa z transportem kolejowym.
W sumie złożonych zostało jedenaście projektów, osiem z nich przeszło pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną, a trzy wybrane zostały do dofinansowania. – Mamy świadomość, że pięć pozostałych projektów: Łódź, Bełchatów, Skierniewice, Radomsko, Sieradz, to również bardzo istotne zapotrzebowanie samorządów na transport niskoemisyjny. Będziemy się starali tak gospodarować środkami, żeby również i one uzyskały możliwość realizacji – powiedział marszałek Witold Stępień po konferencji.
Projekty wybrane do dofinansowania, to:

  • Poprawa linii tramwajowej z Pabianic do Łodzi i infrastruktury wokół niej. Wniosek złożony przez Pabianice i Ksawerów. Wartość projektu to ponad 146 mln zł, a dofinansowanie wynosi prawie 88 mln zł.
  • Realizacja wojewódzkiego roweru publicznego. Wniosek złożony przez Województwo Łódzkie opiewa na ponad 17,2 mln zł, a dofinansowanie na 11,9 mln zł. W ramach projektu dostarczonych i zamontowanych zostanie: 15 parkingów na rowery, 125 stacji rowerowych, 1002 rowery ulokowane zostaną w: Koluszkach, Łowiczu, Łodzi, Sieradzu, Kutnie, Łasku, Pabianicach, Skierniewicach, Zduńskiej Woli i Zgierzu.
  • Modernizacja transportu publicznego w gminie Łask. Wartość projektu to 16,2 mln zł, a dofinansowanie – ponad 11 mln zł.

– W zasadzie każdy z tych projektów dotyczy również naszych mieszkańców – skwitował prezydent Pabianic Grzegorz Mackiewicz. – Oprócz dedykowanego bezpośrednio nam tramwaju, będziemy również korzystać z wojewódzkiego roweru publicznego, a nawet łaskich autobusów, bo jedna z linii dojeżdża a do Pabianic.

(Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego)