Cała treść

Polacy są już gotowi na samochody elektryczne

6 września 2017 innogy Polska opublikowała raport „Autostrada do elektromobilności. Czy jesteśmy gotowi na samochody elektryczne?”. Opracowanie prezentuje szanse i wyzwania, stojące przed branżą motoryzacyjną i energetyczną w obliczu dynamicznie rozwijającego się rynku e-mobility. Dzisiaj po polskich drogach jeździ 1,6 tys. samochodów elektrycznych oraz hybrydowych typu plug-in, które korzystać mogą z ok. 330 publicznie dostępnych punktów ładowania. Mając na uwadze globalny trend obniżania emisyjności transportu, rozwoju alternatywnych napędów w motoryzacji, jak również rządowe plany dot. paliw alternatywnych, perspektywy dla krajowego rynku elektromobilności wydają się obiecujące.

  • 49% osób prywatnych i 52% przedsiębiorców, planujących zakup samochodu w perspektywie kilku lat, rozważyłoby wybór pojazdu elektrycznego – wynika z badania Kantar Public na zlecenie innogy Polska
  • Samochody elektryczne stają się alternatywą dla pojazdów z silnikiem spalinowym – ocenia innogy Polska w najnowszym raporcie nt. elektromobilności
  • innogy od 8 lat rozwija w Polsce usługi związane z elektromobilnością
  • Podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy innogy Polska wspólnie z Business Insider organizują debatę poświęconą elektromobilności

– Od 8 lat innogy bierze czynny udział w rozwoju usług związanych z elektromobilnością w Polsce. Z prezentowanego przez nas raportu wynika że w przeciągu najbliższych kilku lat samochody elektryczne – pod względem kosztowym i jakościowym – mogą stanowić realną alternatywę dla pojazdów spalinowych. Ta perspektywa przynosi wiele korzyści, nie tylko użytkownikom samochodów elektrycznych czy mieszkańcom miast, ale również gospodarce. Polska ma szanse stać się beneficjentem zmian zachodzących na rynku motoryzacyjnym i transportowym. Należy jednak pamiętać, że elektromobilność to nie tylko szanse, ale również wyzwania. Aby stworzyć innowacyjny rynek e-mobility, konieczna będzie współpraca polskich władz centralnych i lokalnych, środowiska naukowego, a także biznesu, z firmami motoryzacyjnymi i energetycznymi na czele – mówi Filip Thon, Prezes Zarządu innogy Polska S.A.
Ośrodek badań społecznych Kantar Public, na zlecenie innogy Polska, przeprowadził badanie na temat zainteresowania Polaków zagadnieniem elektromobilności. Wzięły w nim udział zarówno osoby prywatne, jak i przedstawiciele firm. Wynika z niego, że 20% Polaków i 33% polskich przedsiębiorców planuje zakup samochodu w przeciągu najbliższych 3 lat. Co ciekawe, 49% osób prywatnych i 52 % przedsiębiorców byłoby skłonnych nabyć samochód elektryczny.
Najczęściej wymienianymi przez uczestników badania kryteriami, towarzyszącymi podjęciu decyzji o zakupie auta, była cena (55% w przypadku przedsiębiorców i 35% w przypadku osób prywatnych), koszty użytkowania (54% i 34%) oraz zużycie paliwa (44% i 32%).  Polacy coraz częściej biorą też pod uwagę czynnik ekologiczny. Co trzeci Polak i co czwarta firma zadeklarowali chęć zakupu e-samochodu nawet w przypadku, gdy jego cena jest wyższa niż cena samochodu spalinowego. Przy równych kosztach użytkowania, na samochód elektryczny zdecydowałoby się 46% firm, które nie kupiłyby go przy kosztach wyższych. Również 31% Polaków byłoby skłonnych kupić samochód elektryczny, gdyby jego koszty były takie same, jak aut spalinowych.
Z badania wynika również, że Polacy dostrzegają duże ograniczenie rozwoju rynku samochodów elektrycznych ze względu na brak ogólnodostępnej sieci szybkiego ładowania (41%). Istotnymi z ich punktu widzenia barierami są również: wysoka cena (35%) oraz brak możliwości ładowania samochodu w miejscu zamieszkania (33%). Co piąty Polak widzi problem w zbyt małym zasięgu pojazdów elektrycznych. 15% Polaków nie ma zdania na ten temat. W grupie przedsiębiorców wyniki badania wypadają nieco inaczej. Najważniejszą barierą rozwoju rynku samochodów elektrycznych wskazywaną przez tę grupę jest także brak ogólnodostępnej infrastruktury sieci stacji ładowania (73%). Kolejnymi, najczęściej wymienianymi barierami wśród przedsiębiorców są zbyt mały zasięg samochodów elektrycznych (46%) i ich wysoka cena (44%).
Z blisko 6 000 zainstalowanymi punktami ładowania Grupa innogy jest jednym z największych graczy na europejskim rynku e-mobility. W samych Niemczech sieć ładowania pojazdów elektrycznych składa się z blisko 3 000 punktów stworzonych we współpracy ze 150 partnerami ze spółek miejskich i komunalnych. W Polsce pierwsza stacja została uruchomiona przed siedzibą innogy Polska przy Wybrzeżu Kościuszkowskim 41 w Warszawie w listopadzie 2009 roku. Obecnie spółka zarządza siecią 12 publicznie dostępnych stacji ładowania, które rozmieszczone są na terenie całego miasta. Z danych zgromadzonych przez innogy w okresie od października 2012 r. do czerwca 2017 r. wynika, że
w Warszawie ze wszystkich stacji ładowania samochodów elektrycznych pobrano łącznie ponad 52 MWh energii elektrycznej. Pozwoliło to na przejechanie ponad 400 000 km oraz ograniczyło emisję pyłów do atmosfery o ponad 54 tony CO2 w miejscu użytkowania.
Z treścią raportu innogy Polska „Autostrada do elektromobilności. Czy jesteśmy gotowi na samochody elektryczne?” można zapoznać się tutaj.
Kantar Public na zlecenie innogy Polska przeprowadziło badanie na reprezentatywnej próbie 700 mieszkańców Polski w wieku powyżej 18 lat oraz 300 reprezentantów firm różnej wielkości. Termin realizacji badania: 21-23 czerwca 2017 r. Metoda: wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo (CATI).

 
(Źródło: innogy Polska S.A.)