Cała treść

Powiększyło się grono sygnatariuszy „Deklaracji kultury bezpieczeństwa”

Kolejni chętni dołączyli do grona sygnatariuszy „Deklaracji w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym”. Łącznie przez 14 miesięcy deklarację podpisało 170 sygnatariuszy.
8 września w Urzędzie Transportu Kolejowego deklarację podpisał Główny Inspektor Ochrony Środowiska Marek Haliniak, przedstawiciele Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei oraz spółek Fortum Silesia, Przedsiębiorstwa Transportowo-Sprzętowego „Betrans”, Track Tec Koltram i Track Tec.
– Podpisanie deklaracji zobowiązuje przedsiębiorstwa oraz organizacje do kierowania się bezpieczeństwem, jako wartością nadrzędną. Za tym  powinny iść konkretne działania – powiedział Ignacy Góra, Prezes UTK. Przypomniał, że już 170 podmiotów przystąpiło do grona sygnatariuszy, a kilkadziesiąt przesłało propozycje konkretnych rozwiązań, które będą miały pozytywny wpływ na bezpieczeństwo systemu kolejowego.
Do 17 września przedłużono termin nadsyłania zgłoszeń w tegorocznej edycji konkursu „Kultura bezpieczeństwa w transporcie kolejowym”. Pomysły poprawiające bezpieczeństwo można zgłaszać za pośrednictwem formularza elektronicznego.

 
(Źródło: UTK)