Cała treść

Nieformalne spotkanie ministrów transportu oraz konferencja CEF w Tallinie

W stolicy Estonii odbyło się nieformalne spotkanie ministrów transportu, w którym wziął udział wiceszef resortu rozwoju. Jerzy Kwieciński uczestniczył także w konferencji Connecting Europe (CEF).
Jeszcze przed rozpoczęciem wydarzenia wiceminister wziął udział w spotkaniu z Komisarz Violetą Bulc. Rozmawiał na temat obecnego i przyszłego finansowania transportu w Unii Europejskiej.
Wiceszef resortu rozwoju, wspólnie z ministrem infrastruktury i budownictwa Andrzejem Adamczykiem oraz ministrem energii Krzysztofem Tchórzewskim uczestniczył we wspólnej sesji ministrów transportu i energii pn. „Delivering the Energy Union and the Single European Transport Area”. Wziął również udział w sesji poświęconej roli łączności powietrznej w osiąganiu spójności terytorialnej Europy „Air connectivity providing for greater territorial cohesion in Europe”. Uczestniczył także w debacie na temat przyszłości polityki inwestycyjnej dla sektora transportu po 2020 r.
Wiceminister Kwieciński był obecny także podczas uroczystości otwarcia konferencji Connecting Europe (CEF). Podczas panelu „Investing in and for Europe” mówił:
– Prosty i docelowy proces zarządzania projektami, bez niepotrzebnego obciążenia administracyjnego dla beneficjentów i organów państwowych, jest jedną z pozytywnych cech CEF. Zdecydowanie jesteśmy za tym, by zachować to przyjazne podejście.
CEF jest jednym z kluczowych unijnych instrumentów finansowania inwestycji infrastrukturalnych, którym wspiera wzrost gospodarczy, zatrudnienie i konkurencyjność. Konferencja Connecting Europe w Tallinie dotyczyła głównie zdefiniowania działań w zakresie polityki i rozwiązań finansowych, których celem jest inwestowanie w branżę transportową po 2020 roku.

(Źródło: Ministerstwo Rozwoju)