Cała treść

Ogłoszenie wyników naboru do udziału w Partnerskiej Inicjatywie Miast

Ministerstwo Rozwoju ogłosiło wyniki naboru trwającego od 20 czerwca do 21 lipca br.  do trzech sieci pilotażowych tworzonych w ramach projektu Partnerska Inicjatywa Miast (PIM), będącego jednym z projektów strategicznych Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) zaakceptowanej przez Radę Ministrów 14 lutego br.
Tematy tych sieci to:

  1. mobilność miejska,
  2. rewitalizacja,
  3. jakość powietrza.

PIM jest odpowiedzią na zapotrzebowanie w zakresie pozyskiwania pomysłów na wzmacnianie potencjału rozwojowego polskich miast. Stworzenie PIM – „sieci samouczenia się” umożliwi wymianę i promocję wiedzy w zakresie prowadzenia przez miasta zintegrowanej polityki miejskiej. Podstawowy mechanizm wdrożeniowy PIM to sieci tematyczne zrzeszające grupę miast (jako podstawowych uczestników) i pozostałych interesariuszy działań miejskich w celu rozpoznania i przeanalizowania dobrych praktyk i innowacyjnych rozwiązań wokół zidentyfikowanych wcześniej bloków tematycznych. Szczegóły funkcjonowania PIM są opisane w Zasadach Realizacji PIM  (PDF 537 KB).
Lista miast wybranych przez Ministerstwo Rozwoju (PDF 114 KB) dotyczy 3 miast-liderów sieci oraz 28 miast-partnerów. Lista została przygotowana na podstawie regulaminu naboru do Partnerskiej Inicjatywy Miast. W najbliższym czasie resort będzie się kontaktować z wybranymi miastami w celu rozpoczęcia pracy i zaplanowania pierwszych spotkań.

 
(Źródło: Ministerstwo Rozwoju)