Cała treść

Nowy operator Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem w Warszawie

Rozwój Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem to jeden z priorytetów warszawskiego Zarządu Dróg Miejskich. Władze miasta chcą, aby zmieniał się on wraz z miastem i był ważnym elementem strategii rozwoju Warszawy w kierunku smart city. Funkcjonalność i innowacyjność to najważniejsze kryteria, którymi kierowano się planując rozwój systemu w najbliższych latach.
Nowym operatorem warszawskiego systemu w latach 2017-2025 będzie firma Siemens. W ramach nowej umowy system znacznie się powiększy, stanie się też bardziej funkcjonalny i innowacyjny.
Początki Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem w Warszawie to 2008 rok. Wówczas obejmował on 37 skrzyżowań. Dziś jest ich 97 – m.in. w ciągu Wisłostrady, Al. Jerozolimskich, ul. Świętokrzyskiej, na Powiślu, na ul. Targowej czy Światowida – i wciąż dołączają kolejne. Na system składają się dziesiątki kamer monitoringu, stacje pomiarowe i tablice zmiennej treści. System, oparty o sieć kamer i czujników, wykrywa natężenie ruchu i dostosowuje do niego programy sygnalizacji. Koordynuje też ciągi komunikacyjne.
System zarządzania ruchem ma nie tylko poprawiać płynność ruchu, ale również bezpieczeństwo. Sygnalizacje świetlne premiują kierowców przestrzegających przepisy: koordynacja świateł jest ustawiona tak, by zapewnić płynny przejazd pojazdom poruszającym się z dopuszczalną prędkością, czyli w większości przypadków – 50 km/h. Ci, którzy łamią przepisy i jadą szybciej, prawdopodobnie natrafią na czerwone światło.

 
Przede wszystkim rozwój
 

Po 9 latach od uruchomienia, system wymaga modernizacji. Planowana jest też jego dalszą rozbudowa i wprowadzenie nowych, innowacyjnych rozwiązań. Wybrana w przetargu firma Siemens będzie nadzorowała działanie ZSZR do grudnia 2025 roku. Wartość umowy to blisko 124,5 mln zł brutto.
Nowa umowa z operatorem zakłada dalszy rozwój systemu. Co roku operator ma obowiązek włączyć do systemu 5 kolejnych skrzyżowań – w ciągu 8 lat oznacza to 40 skrzyżowań podłączonych do systemu. Poza tym, operator zobowiązał się do przebudowy i włączenia do systemu sygnalizacji na ul. Modlińskiej (od trasy S8 do ul. Kuklińskiego, 4 sygnalizacje). W miarę prowadzonych modernizacji, system będzie obejmował również kolejne ciągi ulic. W miarę dostępnych środków planowane jest dalsze rozszerzanie systemu, m.in. na ciągi ulic Powązkowskiej, al. Niepodległości, Doliny Służewieckiej, Radzymińskiej, Marymonckiej, Kasprowicza, Popiełuszki i Wał Miedzeszyński.
Przyszły operator ma również zmodernizować istniejący system: sukcesywnie wymienić okablowanie, latarnie, maszty, słupy i sterowniki. Nowe będą tablice zmiennej treści – dzięki temu będą mogły wyświetlać szerszy wachlarz informacji dla kierowców. Umowa przewiduje także przebudowę skrzyżowania ul. Marszałkowskiej z ul. Królewską. Sygnalizacja na tym niebezpiecznym skrzyżowaniu zostanie zmodyfikowana tak, aby ograniczyć liczbę wypadków.
ZDM zakłada również stałe unowocześnianie systemu – uzupełnienie go o dodatkowe kamery oraz przestawienie na pełną detekcję automatyczną (również dla pieszych, którzy dziś w wielu miejscach muszą korzystać z przycisków). Nowinką, która będzie przetestowana, będzie system informujący rowerzystów o zalecanej prędkości, z którą należy jechać, aby na najbliższym skrzyżowaniu otrzymać zielone światło. Operator wymieni także analogowe kamery monitoringu na cyfrowe na 20 skrzyżowaniach.
Umowa przewiduje modernizację Systemu Zarządzania Ruchem SCALA oraz Centrum Zarządzania Ruchem, które znajduje się w siedzibie ZDM. Zmiany przewidziano także w tunelu Wisłostrady. To m.in. wymiana niektórych elementów systemu bezpieczeństwa i odwodnienia oraz oświetlenia tunelu.
Do codziennych obowiązków operatora będzie należało prowadzenie nadzoru nad Centrum Zarządzania Ruchem, stacjami pomiarowymi, znakami zmiennej treści, sterownikami sygnalizacji świetlnej, elementami sygnalizacji zlokalizowanymi na skrzyżowaniach, przejściach dla pieszych i przejazdach tramwajowych, siecią komunikacyjną, monitoringiem oraz stroną internetową systemu. Operator będzie miał też pod swoją opieką systemy bezpieczeństwa i odwodnienia tunelu Wisłostrady.

 
(Źródło: Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie)