Cała treść

Program Pracy Transport na lata 2018-2020

Program Pracy z wyzwania społecznego Inteligentny, zielony i zintegrowany transport na lata 2018-2020 jest w trakcie przygotowań i została opublikowana jego wstępna wersja.
Możliwości finansowania w ramach programu “Horyzont 2020” są określone w wieloletnich programach pracy, które obejmują większość dostępnych środków wsparcia. Programy prac przygotowywane są przez Komisję Europejską w ramach przewidzianego w ustawodawstwie Horyzont 2020 oraz poprzez strategiczny proces programowania uwzględniający cele polityki UE w ustawieniu priorytetowym.
Przygotowania do programu prac 2018-2020 rozpoczęły się w 2016 r. W drodze konsultacji z zainteresowanymi stronami, w tym platformami technologii transportowych europejskich technologii i stowarzyszeniami branżowymi oraz dyskusji z państwami członkowskimi na temat priorytetów, które zostały przedstawione w nieformalnych dokumentach roboczych, a mianowicie 17 opracowaniach tematycznych i jednym nadrzędnym dokumencie.
Przyjęcie i publikacja programu prac spodziewana jest w październiku 2017 r.
Więcej informacji na stronach Komisji Europejskiej:

 
(Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej)