Cała treść

Współpraca PAŻP i Przewoźników Lotniczych na rzecz Krajowej Strategii Zarządzania Ruchem Lotniczym

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej oraz Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych IATA będą współpracować na rzecz stworzenia Krajowej Strategii Zarządzania Ruchem Lotniczym.
Dynamika ruchu lotniczego w Polsce wskazuje, że w ciągu najbliższych dwóch dekad liczba operacji lotniczych ulegnie podwojeniu do poziomu 1,5 mln lotów rocznie. Jednocześnie z prognoz wynika, że liczba pasażerów obsługiwanych przez lotniska krajowe będzie rosła w tempie 5,6 proc. i do 2030 roku osiągnie wartość 68 mln. pasażerów rocznie.
Sprostanie tym wymaganiom, przy jednoczesnym utrzymaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa, poprawie przepustowości, redukcji kosztów oraz opóźnień, wymaga od Polski modernizacji systemu zarządzania ruchem lotniczym i zmian w strukturach przestrzeni powietrznej.
Wprowadzenie tych zmian przełoży się m.in. na wpływ 6 miliardów EUR do budżetu oraz powstanie 65 tys. miejsc pracy do 2035 roku.
Z uwagi na skomplikowany układ strumieni ruchu lotniczego nad Polską istotne jest, aby wszystkie podmioty lotnicze (władze lotnicze, przewoźnicy, lotniska, firmy handlingowe) były zaangażowane we wspólny, strategiczny program modernizacji przestrzeni oraz sieci ATM.
PAŻP oraz IATA uważają, że tylko współpraca wszystkich podmiotów pozwoli na osiągnięcie celów Single European Sky i przyniesie korzyści dla pasażerów, branży lotniczej i całej gospodarki.
Prezes PAŻP Janusz Niedziela powiedział, że modernizacja polskiej przestrzeni powietrznej jest zasadniczą częścią planów rozwojowych naszego kraju. Stworzenie krajowej strategii, skupiającej wszystkie organizacje, które mają za zadanie przyczynić się do tej ważnej inicjatywy, ma najwyższy priorytet.
– Polska jest coraz silniejszą europejską gospodarką o ważnej pozycji strategicznej – pomostem między Europą Zachodnią a Wschodem. Partnerstwo między PANSA a IATA będzie miało zasadnicze znaczenie dla zwiększenia konkurencyjności Polski na międzynarodowym tynku lotniczym. Wspólnie pomożemy stworzyć strategię, która przyniesie realne korzyści i będzie służyć jako wzór modernizacji przestrzeni powietrznej w Europie – powiedział Dyrektor Generalny IATA, Alexandre de Juniac.

Krajowa Strategia Zarządzania Ruchem Lotniczym uwzględni:

  • określenie kierunku rozwoju ATM w Polsce
  • zmiany przestrzeni powietrznej, które pozwolą na zwiększenie pojemności oraz skrócenie tras, co ograniczy zużycie paliwa i negatywny wpływ lotnictwa na środowisko;
  • większy nacisk na współpracę międzynarodową w celu przyśpieszenia osiągnięcia celów Single European Sky.

Prace nad Krajową Strategią Zarządzania Ruchem Lotniczym już ruszyły. Grupa robocza złożona z przedstawicieli PAŻP I IATA opracowuje podstawy, cele oraz wymagania na jakich oprze się Strategia. Do prac już we wczesnym etapie zostanie włączona szersza grupa podmiotów zarówno z branży lotniczej jak i spoza niej, aby zmaksymalizować jej spójność. Autorzy następnie zwrócą się do strony rządowej o wyrażenie poparcia i wdrożenie strategii.

 
(Źródło: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej)