Cała treść

Darmowa komunikacja w Ostrołęce

Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miasta radni zdecydowali o darmowej komunikacji miejskiej w Ostrołęce. Zaoferowanie mieszkańcom darmowej komunikacji jest możliwe dzięki świetnej sytuacji spółki MZK oraz dużym dotacjom zewnętrznym dla miasta na realizację niezbędnych inwestycji miejskich. Remont wielu dróg czy zakup nowych autobusów jest możliwy z niewielkim wkładem z budżetu miasta, a zaoszczędzone w ten sposób pieniądze miasto może przeznaczyć na odciążenie portfeli swoich obywateli. Szczególnie tych, którzy z komunikacji korzystają często – uczniów i seniorów.
Wprowadzenie darmowej komunikacji to także okazja, by przebudować sieć połączeń. Po zmianach, punktem centralnym wszystkich kursów będzie dworzec PKS. Pozwoli to na ekonomiczne i efektywne wykorzystanie autobusów.
Miasto podjęło również rozmowy z gminami ościennymi, na terenie których realizowana jest komunikacja miejska. Jeśli tamtejsze samorządy wyrażą chęć współfinansowania przejazdów, wówczas darmowe będą również kursy podmiejskie.
– Sądzę, że to jest czas najlepszy – mówił Prezydent Janusz Kotowski. – Nie musimy już blokować środków miejskich i zamrażać pieniędzy na inwestycje takie, jak choćby most, bo te środki są zapewnione z zewnątrz.

 

(Źródło: Urząd Miasta Ostrołęki)