Cała treść

O zarządzaniu mobilnością w Gdańsku

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) staje się powoli “must have” dla europejskich metropolii, które chcą, by ich mieszkańcy czuli się dobrze w swoim mieście. Taki plan będzie miał także i Gdańsk. W trakcie prac nad nim organizowane są także warsztaty dla mieszkańców. Najbliższe, na temat zarządzania mobilnością odbędą się już 17 października.
Miasto Gdańsk opracowuje Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej SUMP (Sustainable Urban Mobility Plan). Ideą projektu jest zapewnienie równego, sprawiedliwego dostępu dla każdego mieszkańca do wszystkich obszarów miasta, niezależnie od miejsca zamieszkania, sprawności fizycznej, wieku czy środka transportu, z którego dana osoba korzysta.
W Polsce temat “SUMPów” dopiero raczkuje. Swoimi planami mobilności pochwalić mogą się, póki co, tylko Warszawa i Gdynia. Z kolei we Francji czy Wielkiej Brytanii każda gmina ma obowiązek opracować swój plan. W Niemczech także coraz więcej miast sięga po to narzędzie planowania kierunków rozwoju miasta, jak choćby Berlin i Brema.
Ważną częścią SUMP są szerokie konsultacje społeczne. Dlatego we wtorek, 17 października odbędą się piąte już warsztaty dla mieszkańców związane z opracowywaniem tego dokumentu.
– Do tej pory rozmawiano już o transporcie zbiorowym, polityce parkingowej, ruchu pieszym i rowerowym – przypomina Piotr Grzelak, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki komunalnej. – Wszystkie dotychczasowe spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców (w każdych wzięło udział ok. 50 osób – red.). Liczymy, że tak będzie również tym razem, podczas rozmów o zarządzaniu mobilnością miejską, ponieważ opinia gdańszczan jest dla nas bardzo cenna.
Oprócz mieszkańców udział w warsztatach wezmą także przedstawiciele Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, rad dzielnic, administracji publicznej i organizacji pozarządowych.

Dlaczego SUMP jest potrzebny Gdańskowi?

Będzie to spójny plan obejmujący analizę i weryfikację dotychczasowych działań w zakresie najistotniejszych dla mobilności miejskiej obszarów: polityki parkingowej, ruchu pieszego i rowerowego, transportu zbiorowego oraz zarządzania mobilnością.
Załącznikiem do tego dokumentu i jego najważniejszą częścią będzie plan działań do podjęcia w najbliższych latach, z wyznaczeniem jednostek miejskich odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań.
– W zależności od przyjętej metodologii, plan działań ustalany jest na okres od trzech do pięciu lat – tłumaczy Karolina Orcholska z Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, która jest kierownikiem projektu SUMP w Gdańsku. – O ile założenia w SUMP można przyjąć na dłuższy okres czasu, na przykład do 2025 roku, o tyle plany muszą być określane na kilka lat. Po tym czasie sprawdzić trzeba, jaką część udało zrealizować i jaki efekt przynoszą przeprowadzone zmiany. Jeśli chodzi o zadania do realizacji, warto podzielić je na te realne, do wprowadzenia w krótkim czasie i mniej realne, które będą musiały z różnych względów poczekać, albo nie są póki co możliwe do wprowadzenia z uwagi na obowiązujące uwarunkowania prawne.

Gdańsk miastem dla ludzi, nie dla pojazdów

Karolina Orcholska podkreśla, jak ważny wpływ może mieć opracowanie SUMP na rozwój Gdańska, a także na samopoczucie jego mieszkańców: – Plan zrównoważonej mobilności to instrument realizacji idei miasta dla ludzi. Chodzi o to, żebyśmy dobrze czuli się u siebie w mieście, żeby stwarzało ono warunki do zdrowego, dobrego funkcjonowania. W ramach SUMP w grę wchodzą różnego rodzaju działania zarówno w skali mikro i marko – tłumaczy Karolina Orcholska. – Bardzo istotne jest to, jak mogę poruszać się po swojej dzielnicy, czy są w niej dobrej jakości przestrzenie publiczne, czy mam poczucie bezpieczeństwa i nie boję się o swoje dziecko, kiedy wychodzi na rower? To samo przekłada się na skalę całego miasta, czy mam możliwość bezpiecznie, wygodnie i szybko się po nim przemieszczać? Zmiany przynoszące lepszą jakość życia wymagać będą czasem poświęceń, zwłaszcza ze strony kierowców, ale przykłady z miast Europy, które “poszły drogą SUMP” wskazują, że warto je ponieść. Także w naszym mieście coraz więcej ludzi ma świadomość, że zmiany są konieczne i że zrównoważona mobilność to jedyna droga.

Scenariusze przyszłości miasta

Warto dodać, że warsztaty to nie jedyna forma konsultacji społecznych w ramach opracowywania SUMP w Gdańsku. Zespół projektowy opracowuje obecnie duże badanie internetowe dla mieszkańców Gdańska, które zostanie przeprowadzone najdalej na początku 2018 r.
Ankietowani otrzymają przynajmniej trzy scenariusze rozwoju miasta. W pierwszym zobaczą, jak będzie wyglądał Gdańsk w 2030 r. jeśli inwestycje będą prowadzone tylko w kierunku rozwoju infrastruktury dla transportu indywidualnego (samochodowego), w drugim – przedstawiona będzie symulacja rozwoju miasta, w którym punkt ciężkości położony będzie na rozwiązania dla pieszych/rowerzystów i transportu zbiorowego; w trzecim będzie to wariant mieszany.
– Dzięki tej scenariuszowej metodzie, każdy będzie zdawał sobie sprawę z konsekwencji przyjęcia danej polityki i – mając tę wiedzę – zastanowić się co jest dla niego ważniejsze – tłumaczy Karolina Orcholska.

Biuro Rozwoju Gdańska

Opracowanie SUMP dla Gdańska powinno zakończyć się około połowy przyszłego roku – przyjęciem dokumentu uchwałą Rady Miasta Gdańska.
SUMP dla Gdańska realizowany jest w ramach projektu CityMobiNet (z unijnego programu URBACT III), którego oficjalnym partnerem jest Gdański Zarząd Dróg i Zieleni. Liderem projektu jest niemiecki Bielefeld. Efektem końcowym dla każdego z 10 miast i metropolii biorących udział w projekcie ma być opracowanie SUMP. Wśród 11 partnerów są miasta o zróżnicowanym stopniu zaawansowania w zakresie myślenia o mobilności. Gdańsk ma o tyle dobrą sytuację, że dysponuje niezbędnymi do przygotowania SUMP, świeżymi wynikami Gdańskiego Badania Ruchu z 2016 r. Niektórzy partnerzy projektu będą je dopiero przeprowadzać.

(Źródło: Urząd Miejski w Gdańsku)