Cała treść

Dni informacyjne i spotkania brokerskie z obszaru Transport w Horyzoncie 2020

17 października br. otworzono rejestrację na dzień informacyjny jak i na spotkania brokerskie związane z konkursami transportowymi na lata 2018-2019,  wyzwania społecznego SC4, organizowane w Brukseli 13 grudnia br.:

 1. dzień informacyjny https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/events/horizon-2020-transport-info-day
 2. spotkania brokerskie https://www.b2match.eu/h2020transportcall2018/

Spotkania brokerskie poprzedzone będą prezentacjami pomysłów projektowych jak i potencjału badawczego uczestników spotkania.
Rejestracja na wydarzenia potrwa nie dłużej niż dziesięć dni.

Ponadto:

 1. 10 listopada br. w Instytucie Lotnictwa organizowany jest dzień informacyjny poświęcony tematyce lotniczej przewidzianej na lata 2018-2020 programu Horyzont 2020 obejmującej między innymi zagadnienia:
 • bezpieczeństwa związanego z oblodzeniem;
 • projektowania samolotów w tym hybrydowych/elektrycznych;
 • aerodynamiki i innowacyjnych systemów napędowych;
 • wpływu lotnictwa na zmiany klimatyczne;
 • biopaliwa, ich produkcji i technologii paliw alternatywnych dla lotnictwa;
 • tematykę dronów.

W agendzie przewidziano także możliwość krótkich (3 min.) prezentacji pomysłów projektowych dotyczących przedstawionych zagadnień. Prezentacje można zgłaszać do 7 listopada br. na adres zbigniew.turek@kpk.gov.pl
Przedstawiona będzie również  prezentacja o sprawach finansowych i wynagrodzeniach w Horyzoncie 2020.
Spotkanie jest bezpłatne. Rejestracja jest obowiązkowa przez stronę www.kpk.gov.pl lub bezpośrednio pod adresem https://www.kpk.gov.pl/?event=tematyka-transportu-lotniczego-w-konkursach-programu-h2020-na-lata-2018-2020
Termin zakończenia rejestracji upływa 7 listopada br. o godzinie 15.00.

 1. W Ljubljanie (Słowenia) organizowane są:
 • 6-7.11.2017 roku – 4th conference „Transport and Research in the Danube region”(http://www.trans-slo.org/),
 • 11.2017 roku Seminar “How to participate in H2020 Transport Projects” on best practices to succeed in H2020 proposals.( http://www.transport-ncps.net/
 1. Opublikowano wersją roboczą programu prac WP2018-2020 z obszaru SC4 https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/17092720final-pre-publ-cps-h2020-sc4-2018-2020.pdf

 

(Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej)