Cała treść

Politechnika Rzeszowska partnerem w Podkarpackim Centrum Innowacji

Politechnika Rzeszowska będzie uczestnikiem Podkarpackiego Centrum Innowacji. Ma ono wspierać podkarpackie uczelnie oraz przedsiębiorców, dając szansę na tworzenie i realizację projektów badawczo-rozwojowych.
List intencyjny w sprawie stworzenia Centrum z samorządem województwa oraz przedstawicielami innych rzeszowskich uczelni podpisał dr hab. inż. Mariusz Oleksy, prof. PRz, prorektor ds. rozwoju i kontaktów z gospodarką Politechniki Rzeszowskiej.
Centrum będzie prowadziło trzy platformy działań. Pierwsza, przeznaczona dla uczelni i zespołów badawczych, będzie zajmować się rozwojem i finansowaniem innowacyjnych projektów badawczych. Druga platforma  koncentrować się będzie na współpracy nauki z biznesem oraz realizacji badań prowadzonych na uczelniach na rzecz przedsiębiorstw. Trzecia, nazwana ProtoLab, to miejsce eksperymentowania dla studentów.
 –  Protolab to szansa dla młodych innowatorów na rozwój swoich pomysłów i wprowadzenie ich na rynek – tłumaczy  dr hab. inż. Mariusz Oleksy, prof. PRz, prorektor ds. rozwoju i kontaktów z gospodarką Politechniki Rzeszowskiej.
Idea powstania Centrum jest konsekwencją przystąpienia Podkarpacia – na wiosnę 2016 roku – do programu „Lagging Regions”. Jest to inicjatywa na rzecz regionów rozwijających się, firmowana przez Komisję Europejską przy wsparciu Ministerstwa Rozwoju. Miało ono pomóc zdiagnozować główne bariery rozwoju i wypracować rozwiązania dla przyspieszenia rozwoju gospodarczego  regionu.
– Po roku prac, przy pomocy ekspertów Banku Światowego i Urzędu Marszałkowskiego przedstawiliśmy program transferu wiedzy do przemysłu. Wypracowana została idea Podkarpackiego Centrum Innowacji – dodaje prorektor Oleksy.
Centrum stanie się jednym z elementów podkarpackiego systemu innowacji. Będzie dawać wsparcie dla transferu technologii z podkarpackich uczelni do przedsiębiorstw, pozwalać na wykorzystanie komercyjnego potencjału aparatury badawczo-rozwojowej na uczelniach. Będzie to także szansa na stworzenie i prowadzenie prototypowni dla studentów, gdzie powstawać i rozwijać będą się mogły technologiczne startupy, a tym samym rozwijane będą kompetencje młodych przedsiębiorców.
Podkarpackie Centrum Innowacji ma zacząć działać już w marcu 2018 roku. Na potrzeby projektu przeznaczonych jest 85 mln złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
Partnerami PCI prócz Politechniki Rzeszowskiej będą samorząd województwa, Uniwersytet Rzeszowski i Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

 
(Źródło: Politechnika Rzeszowska)